Kategorie

WYSYŁAMY ZA GRANICĘ!

Więcej informacji na stronie

Dostawa

Darmowa dostawa

 

ODWIEDŹ NAS NA

YouTube - Emmanuel.pl

Dogmatyka Tom 3

1408
Producent: WIĘŹ

Dogmatyka Tom 3

Traktat o Bogu Jedynym - ks. Jerzy Szymik
Traktat o zbawieniu - o. Michał Paluch OP

Traktat o Bogu Jedynym (De Deo Uno), pióra ks. Jerzego Szymika, członka prestiżowej Międzynarodowej Komisji Teologicznej, profesora KUL i Uniwersytetu Śląskiego, podejmuje wielki temat tajemnicy Boga w kontekście współczesnej epoki, która w radykalnie nowym świetle stawia prastare pytania o poznawalność Boga, źródła zła, rozumienie Bożej Opatrzności, pogodzenie dobroci Boga z tragedią cierpienia, przyczyn ateizmu. Autor pokazuje, że teologia nie musi być suchym wykładem, ale może być mądrością o charakterze egzystencjalnym. Traktat napisany jest językiem prostym, obrazowym i wciągającym do współmyślenia o najistotniejszych sprawach ludzkiego życia.

Traktat o zbawieniu (Soteriologia), autorstwa o. dr Michała Palucha OP, wykładowcy Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Dominikanów w Krakowie, w oryginalny i odważny sposób wprowadza w klasyczne tematy związane z pytaniem o zbawienie. „Kołem zamachowym” wykładu jest założenie o współczesnej dewaluacji kategorii zbawienia, co autor traktuje jako wielkie wyzwanie dla teologii. Stoi ona przed koniecznością odświeżenia często już nieczytelnych kategorii, takich jak ofiara, okup, przebóstwienie czy zasługa, i poszukiwania nowych, które byłyby w stanie trafić do współczesnych. Traktat, napisany z pasją teoretyka i jednocześnie praktyka-duszpasterza, zaskakuje sposobem ujęcia zagadnień, pokazując, że sprawa zbawienia wciąż może przemawiać zarówno do rozumu, jak i do serca. Do każdego traktatu dołączone są: bibliografia, wybór tekstów źródłowych i propozycje ćwiczeń.

Dogmatyka „z muszelką” to pierwszy od wielu lat w Polsce, od dawna postulowany, nowoczesny, sześciotomowy, rodzimy podręcznik akademicki teologii dogmatycznej, stworzony zespołowo, pod redakcją Elżbiety Adamiak, ks. Andrzeja Czai i Józefa Majewskiego. Autorzy poszczególnych traktatów to polscy teologowie średniego i młodego pokolenia, doskonale obeznani ze współczesną teologią, o znaczącym własnym dorobku naukowym i doświadczeniu dydaktycznym, otwarci na ekumenizm, dialog z innymi religiami, kulturę polską, europejską i światową, reprezentujący różne środowiska naukowe polskiej teologii.

Podręcznik cechuje się przejrzystą strukturą i nowoczesnym opracowaniem graficznym. Napisany jest prostym językiem, a autorzy chętnie posługują się porównaniami i przykładami z życia codziennego. „Muszelka” widniejąca na okładce każdego tomu jest nawiązaniem do znanego snu św. Augustyna, wyrażającego symbolicznie pokorę myślącego człowieka w obliczu niezgłębionej tajemnicy Boga.

Komitet Naukowy dzieła tworzą:

  • abp prof. dr hab. Henryk Muszyński, metropolita gnieźnieński, członek watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary (przewodniczący);
  • abp prof. dr hab. Alfons Nossol, biskup opolski, profesor Uniwersytetu Opolskiego, przewodniczący Rady Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu;
  • bp dr Jacek Jezierski, do niedawna przewodniczący Sekcji Dogmatycznej Teologów Polskich, wykładowca dogmatyki na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim;
  • o. prof. dr hab. Stanisław C. Napiórkowski OFMConv, nestor polskich dogmatyków, profesor KUL;
  • ks. prof. dr hab. Jerzy Szymik, profesor Uniwersytetu Śląskiego, członek watykańskiej Międzynarodowej Komisji Teologicznej.

ks. Jerzy Szymik
o. Michał Paluch OP
ISBN: 978-83-60356-95-1
Warszawa 2006
Ilość stron: 528
Oprawa: miękka
Format: 145 x 205