Kategorie

WYSYŁAMY ZA GRANICĘ!

Więcej informacji na stronie

Dostawa

Darmowa dostawa

 

ODWIEDŹ NAS NA

YouTube - Emmanuel.pl

Proces Jezusa. Historia i teologia

9055

Ks. Jan Klinkowski

Proces Jezusa
Historia i teologia

Proces Jezusa z punktu widzenia imperialnego Rzymu mógł wydawać się zaledwie małym epizodem. Jednak wielkie Imperium Rzymskie legło w gruzach, a „Skazaniec” z Golgoty ciągle wpływa na losy świata. Niniejsza próba odtworzenia procesu Jezusa uwzględnia złożoność ówczesnej sytuacji kulturowo-religijnej na terenie Izraela. Zamknięcie procesu w środowisku żydowskim w hipotetycznych pięciu posiedzeniach Sanhedrynu zmierzało do ukazania, że wystąpienie Jezusa było pod stałą obserwacją prawną. Nie jest zatem najistotniejsze, czy tych posiedzeń było więcej, czy mniej, ale że było ich więcej niż w relacjach synoptyków. Wydaje się, że Piłat, ówczesny przedstawiciel władzy rzymskiej, o toczącym się procesie Jezusa był informowany na bieżąco i ostateczny finał, jaki się rozegrał przed trybunałem rzymskim, był przez niego starannie przygotowany. Wprawdzie odtworzenie kolejności wydarzeń będzie tylko hipotetyczne, to jednak ich przebieg jest na tyle prawdopodobny, że warty jest zaprezentowania, ponieważ wyjaśnia wiele postaw Jezusa i jego sposób nauczania. W tę interpretację zostanie włączona refleksja nad czasem i miejscem wybranym na śmierć Jezusa. Kiedy zaczniemy składać tę mozaikę z małych kamyków wydarzeń historycznych i wydobywać kształty, w myśli teologicznej wyłoni się przed nami obraz znaczenia śmierci Jezusa, będącej ofiarą składaną za grzech świata (J 1, 29), w której dzięki wierze otwiera się przed nami życie wieczne (J 20, 31). Obraz ten jednak można najpełniej zobaczyć z pewnej perspektywy, zresztą jak każdą mozaikę, a tą perspektywą jest nasza wiara. Zatem niniejsza refleksja nad procesem Jezusa nie zamyka się na ustaleniu faktów związanych z procesem, ale na wydobyciu z tych faktów orędzia teologicznego. Jest zachętą do podjęcia trudu medytacji nad ofiarą Jezusa na krzyżu, aby jej owoce były pełniejsze w naszym życiu.

ss. 96, 145 × 205 mm, oprawa miękka, seria AΩ