Międzynarodowy komentarz do Pisma Świętego - Komentarz katolicki i ekumeniczny na XXI wiek - CD

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 1565
  • Producent: Verbinum

Międzynarodowy komentarz do Pisma Świętego - Komentarz katolicki i ekumeniczny na XXI wiek - CD

„Międzynarodowy komentarz do Pisma Świętego. Komentarz katolicki i ekumeniczny na XXI wiek” jest dziełem powstałym przy współpracy 124 biblistów, pochodzących z różnych zakątków świata oraz pracujących naukowo i duszpastersko w różnych środowiskach Kościołów lokalnych.
Międzynarodowy czy katolicki i ekumeniczny charakter tego komentarza jest wyrazem przekonania, że jedno uniwersalne orędzie Kościoła Chrystusa zostało przy pomocy Ducha Świętego dostosowane do bardzo różnych ludów i kultur, i nadziei, że chrześcijanie Kościołów lokalnych mogą się wiele nauczyć od swoich braci i sióstr, żyjących i pracujących w innych warunkach historycznych i kulturowych, oraz świadectwa, że najpełniejsze zrozumienie tekstów biblijnych uzyskuje się w ramach toczącego się życia i kolejnych (re)interpretacji wspólnej wiary.
 
Pierwsze płytowe wydanie „Międzynarodowego komentarza do Pisma Świętego" spotkało się z bardzo życzliwym przyjęciem. Wydawnictwo żywi nadzieję, że równie życzliwie zostanie zaakceptowanie drugie wydanie, zwłaszcza że dość znacznie różni się ono od pierwszego. Do Spisu treści zostały dodane linki do bibliografii poszczególnych artykułów, miejsca biblijne, podane w Przewodniku duszpasterskim, Przewodniku do map powiązano z odpowiednimi fragmentami Komentarza, a z poziomu Wykazu nazw geograficznych i etnograficznych można prześledzić wszystkie zawarte w nim hasła w całym Komentarzu, włącznie z mapami. Poza tym, tak jak w pierwszym wydaniu, ikony na marginesie dokumentu, pliku programu Acrobat Reader (pdf), umożliwiają dostęp do odpowiednich map. 

Ilość płyt: 1 CD