MISJOLOGIA. Kontekst ekumeniczny

  • Cena katalogowa: 25,00 zł
  • Rabat: -2,50 zł (10 %)
  • 22,50 zł
  • szt.

MISJOLOGIA. Kontekst ekumeniczny.
Mały słownik

Słownik jest przekładem z języka francuskiego. Odpowiada na zapotrzebowanie stale rosnących rzesz czytelników, którzy chcą mieć do dyspozycji podręczne opracowania, zapewniające szybki i wygodny dostęp do kluczowych i jasno zdefiniowanych pojęć.
Słownik powstał na fali odnowy nauki o misjach. Był przygotowywany od 1988 roku przez Centre de Recherche Theologique Missionnaire, a następnie Association Francophone Ecumenique de Missiologie.
Redaktorzy Słownika, Ion Bria, Philippe Chanson, Jacques Gadille, Marc Spindler, reprezentujący cztery główne wyznania chrześcijańskie, podjęli się koordynacji pracy redakcyjnej w duchu ekumenicznym. Wśród pozostałych współautorów znajdują się teologowie z Kościołów prawosławnych w Europie i kilku teologów z Kościołów pozaeuropejskich. Słownik zatem jest \\\"wspólnym świadectwem\\\" i zarazem wezwaniem. Misje i badania nad nimi powinny bowiem dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek, powrócić na swoje zasadnicze miejsce, które chrześcijaństwo uznaje za konstytutywne dla teologii i życia Kościołów oraz dla duchowości poszczególnych osób i wspólnot.

ISBN: 978-83-7192-320-3
Warszawa 2007
Ilość stron: 437
Oprawa: miękka
Format: 105x200