Myśli (nie)wyczesane... Czyli jak zachwycić się życiem?

  • 15,00 zł
  • szt.

Wydawnictwo Emmanuel z radością prezentuje książkę księdza Łukasza Pipera Myśli (nie)wyczesane... Czyli jak zachwycić się życiem?

Niniejsza książka jest próbą, przynajmniej w jakimś niewielkim stopniu, odkrycia przez autora swojego serca. Przywołuje on w niej różne życiowe doświadczenia, zarówno te łatwiejsze, jak i te trudniejsze, ale we wszystkim stara się znaleźć głębszy sens. Zadaje pytania i szuka na nie odpowiedzi. Jednym z najważniejszych pytań jest to znajdujące się w tytule: jak zachwycić się życiem?

Łukasz Piper — człowiek, chrześcijanin, ksiądz katolicki. Urodził się 12 października 1992 roku w Chorzowie. Ukończył Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne w Katowicach i obronił tytuł magistra teologii na wydziale teologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Święcenia kapłańskie przyjął 12 maja 2017 roku w Archikatedrze Chrystusa Króla.

[...] chciałem przelać na papier wszystkie te emocje, uczucia i przeżycia duchowe, które towarzyszyły mi w różnych momentach mojego życia, tych pięknych i tych trudnych. Pragnąłem pokazać, że warto o tym wszystkim mówić, a nawet pisać. [...] chciałem uświadomić, że w tym pędzącym i brutalnym świecie można się czasem zatrzymać. Okazuje się bowiem, że wokoło wiele jest rzeczy, którymi można się zachwycić, a nieraz zachwyt może przyjść niespodziewanie. [...] chciałem pokazać, że ksiądz też człowiek i odczuwać może. Mimo swojej szczególnej posługi kapłan dalej pozostaje człowiekiem i razem z innymi ludźmi podąża drogą życia w stronę Nieba. [...] chciałem powiedzieć, że warto wyciągać ręce po marzenia i pragnę zachęcić do tego wszystkich. [...]
Fragment Od Autora