Nieznane karty z życia biskupa Józefa Gawliny w świetle dokumentów

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 10586
  • Producent: EMMANUEL

To był jedyny biskup polowy, który urzędował na froncie - wszyscy inni siedzieli w swoich schronach. To był Ślązak, syn chłopski, miał wszystkie zalety tego środowiska. Pod względem narodowym był wzorem twardego Polaka nie idącego na żadne kompromisy. Ale był też prawdziwym chrześcijaninem. Ku mojemu oburzeniu zakazał święcenia broni.

o. Józef Maria Bocheński OP

ŹRÓDŁA DO DZIEJÓW KOSCIOŁA KATOLICKIEGO NA GÓRNYM ŚLĄSKU NR 9

Redakcja naukowa Jerzy Myszor przy współudziale Damiana Bednarskiego.