Nowy Testament - Vocatio

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 50
  • Producent: Vocatio

Nowy Testament - Vocatio

Wielki Jubileusz Roku 2000 wyzwolił wiele wspaniałych inicjatyw, godnych tak przełomowej daty w dziejach Kościoła i ludzkości. W samym centrum uroczystych jubileuszowych obchodów znajduje się prawda o Jezusie Chrystusie, który - jak napisał Jan Paweł II w bulli Incarnationis mysterium - "jest prawdziwą nowością, przerastającą oczekiwania ludzi, i pozostanie nią na zawsze, przez wszystkie kolejne epoki dziejów".
Skoro tak, to każde pokolenie podejmuje od nowa i na swój własny sposób wysiłek owocnego spotkania z Jezusem i Jego orędziem, utrwalonym przede wszystkim na kartach Ewangelii i w pozostałych pismach Nowego Testamentu.
W kontekście wielkiego Jubileuszu do już istniejących przekładów Nowego Testamentu na język polski dochodzi nowe dzieło, przygotowywane długo i starannie. Jego autor, ks. prof. Remigiusz Popowski SDB, w ramach "Prymasowskiej Serii Biblijnej" wydał wcześniej Grecko-polski Nowy Testament oraz Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu. Żaden tłumacz NT na nasz język nie wykonał dotąd podobnego dzieła. Ten nowy przekład, przygotowany na Rok 2000, stanowi zatem wydarzenie ogromnej wagi. Rodzi także nadzieję na podjęcie i szczęśliwe uwieńczenie podobnie żmudnego trudu uprzystępnienia po polsku Septuaginty, czyli Biblii Greckiej, która spełniła zaszczytną rolę "preaparatio Evangelica".
Ks.prof. UKSWdrhab. Waldemar Chrostowski
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

ISBN 83-7146-154-2
Warszawa 2000
Oprawa twarda
Format 165x235