Pamięć i tożsamość - CD

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 126
  • Producent: ZNAK

Pamięć i tożsamość - CD

Jan Paweł II
Kraków 2005
Czytają: Jerzy Trela i Tadeusz Zięba

SPIS TREŚCI

CD 1
1. Zapowiedź
2. Od redakcji
3. Część I - MIARA WYZNACZONA ZŁU
4. Rozdział pierwszy - Mysterium iniquitatis: Koegzystencja dobra i zla
5. Rozdział drugi - Ideologie zła
6. Rozdział trzeci - Miara wyznaczona złu w dziejach Europy
7. Rozdział czwarty — Odkupienie jako boska miara wyznaczona złu
8. Rozdział piąty - Tajemnica odkupienia
9. Rozdział szósty - Odkupienie: zwycięstwo zadane człowiekowi

CD 2
1. Zapowiedź
2. Część II - WOLNOŚĆ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
3. Rozdział siódmy — O właściwe używanie wolności
4. Rozdział ósmy — Wolność jest dla milości
5. Rozdział dziewiąty - Nauka z najnowszej historii
6. Rozdział dziesiąty - Tajemnica miłosierdzia
7. Część III - MYŚLĄC OJCZYZNA... (OJCZYZNA - NARÓD - PAŃSTWO)
8. Rozdział jedenasty — Pojęcie ojczyzny
9. Rozdział dwunasty - Patriotyzm

CD 3
1. Zapowiedź
2. Rozdział trzynasty - Pojecie narodu
3. Rozdział czternasty - Historia
4. Rozdział piętnasty - Naród a kultura
5. Część IV - MYŚLĄC EUROPA... (POLSKA - EUROPA - KOŚCIÓŁ)
6. Rozdział szesnasty - Ojczyzna europejska

CD 4
1. Zapowiedź
2. Rozdział siedemnasty - Ewangelizacja Europy Środkowo- Wschodniej
3. Rozdział osiemnasty — Owoce dobra na glebie oświecenia
4. Rozdział dziewiętnasty - Misja Kościoła
5. Rozdział dwudziesty - Stosunek Kościoła do państwa
6. Rozdział dwudziesty pierwszy — Europa na tle innych kontynentów
7. Cześć V - DEMOKRACJA: MOŻLIWOŚCI I ZAGROŻENIA
8. Rozdział dwudziesty drugi — Współczesna demokracja

CD 5
1. Zapowiedź
2. Rozdział dwudziesty trzeci - Powrót do Europy?
3. Rozdział dwudziesty czwarty - Macierzyńska pamięć Kościoła
4. Rozdział dwudziesty piąty — Wertykalny wymiar dziejów Europy
5. ZAKOŃCZENIE
6. Rozdział dwudziesty szósty — \"Ktoś prowadził te kule...\"