Pismo Święte - CD - Biblia Tysiąclecia IV Wydanie HTML

  • 7,00 zł
  • szt.

Płyta CD z zapisem Pisma Świętego - Biblia Tysiąclecia wydanie IV HTML. Dodatkowo płyta zawiera tekst "Konstytucji dogmatycznej o Objawieniu Bożym" Soboru Watykańskiego II.  Zalety programu:

- pełny dostęp do autoryzowanego tekstu Biblii Tysiąclecia z wstępami i przypisami, podręcznym słowniczkiem, wykazem wyjątków oraz zestawem map;

- przeglądanie, wyszukiwanie tekstu - w zakresie podstawowym (metodą pomocniczych linków oraz tekstowo, ale tylko w obrębie danego rozdziału, korzystając z opcji wyszukiwania przeglądarki internetowej [Ctrl+F]), grupowanie i porządkowanie za pomocą zakładek; wyszukiwanie pełnotekstowe dostępne jest obecnie tylko w wydaniu internetowym;

- tekst podzielony jest na wyodrębnione księgi z przybocznym skorowidzem rozdziałów i wierszy, co umożliwia szybszy dostęp do szukanych fragmentów tekstu;

- wykorzystanie funkcji przeglądarki internetowej do zaawansowanych operacji na tekstach poszczególnych ksiąg oraz samodzielnego projektowania pulpitu użytkownika;

- przejrzysty plik pomocy, zawierający informacje o różnych możliwościach konfiguracyjnych programu oraz sposobach rozwiązywania mogących się pojawić problemów;

-funkcjonalny i atrakcyjny interfejs, wzbogacony o zdjęcia polskich Tatr, wprowadzających użytkownika w klimat poszczególnych ksiąg;