Pismo Święte Edycja w skórze z zamkiem (mały format) - najnowszy przekład

Pismo Święte Edycja w skórze z zamkiem (mały format) - najnowszy przekład

 

Co zyskujesz?
- najnowszy przekład Pisma Świętego - Edycja Św. Pawła
- ekskluzywnie wydane Pismo Święte oprawione w skórę
- wygodny i poręczny format - idealny w podóży jak i codziennym użytkowaniu

 

Pismo Święte dla całej rodziny – pierwszy przekład w trzecim tysiącleciu

 

Najnowszy przekład Pisma Świętego z języków oryginalnych z komentarzem. Opracował Zespół Biblistów Polskich z inicjatywy Towarzystwa Świętego Pawła.

Idea i cechy najnowszego przekładu Pisma Świętego:
• Maksymalna wierność tekstowi oryginalnemu, z uwzględnieniem w tłumaczeniu zasad współczesnego literackiego języka polskiego.
• Dbałość o to, aby jak najlepiej oddać po polsku sens oryginalnego tekstu biblijnego.
• Uwzględnienie w tłumaczeniu i komentarzach do tekstu biblijnego współczesnych badań nad Pismem Świętym.
• Unikanie w przypisach i komentarzach specjalistycznego języka teologicznego.
• Umieszczenie przed każdą księgą, a także przed zbiorami ksiąg (np. Ewangelie) zwięzłych wprowadzeń, pozwalających czytelnikowi uchwycić kontekst powstania danej księgi lub zbioru ksiąg, a także istotę zawartej w nich treści.
• Nowoczesny i przejrzysty układ graficzny pozwalający sprawniej korzystać z Pisma
Świętego, tzn.:
- przypisy z informacjami koniecznymi do zrozumienia tekstu biblijnego, umieszczone na zewnętrznych marginesach stron,
– komentarze do poszczególnych fragmentów, na które podzielony jest tekst biblijny, ukazujące główne myśli oraz przesłanie w nich zawarte,
– odnośniki do innych miejsc w Biblii, umieszczone na wewnętrznych marginesach stron,
– skrócone nazwy ksiąg wraz z zakresami tekstu biblijnego, umieszczone w dolnych rogach stron, ułatwiające szukanie wybranego miejsca w Piśmie Świętym.
– słownik wyjaśniający 186 terminów biblijnych, tablice chronologiczne i mapy, które przybliżają kontekst historyczny i geograficzny wydarzeń biblijnych.

ISBN: 9788374247634
Częstochowa 2008
Ilość stron: 2784
Oprawione w naturalną w skórę z zamkiem
Format: 115 x 165
Oprawę w skórę wykonało Wydawnictwo EMMANUEL