Pismo Święte Nowego Testamentu Ekumeniczny przekład przyjaciół

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 12199
  • Producent: M
Nowy Testament stanowi fundament dla wspólnot chrześcijańskich, wyrosłych z tych samych ewangelicznych korzeni. Dlatego powstał pierwszy Ekumeniczny Przekład Przyjaciół ksiąg Nowego Testamentu, który łączy i ubogaca trzy różne tradycje: katolicką, prawosławną i ewangeliczną. Jest świadectwem wspólnej wiary w słowo zbawienia oraz wspólnej modlitwy oraz apelem tłumaczy o przyjaźń między ludźmi o różnych punktach widzenia. Tłumacze opatrzyli teksty interesującymi komentarzami a bogata szata graficzna dopełnia całości. Dzięki nim czytelnik może odkryć nowe znaczenie słowa bożego i poszerzyć swoją wiedzę na jego temat oraz miejsc i czasów kiedy powstawało.

Ekumeniczny Przekład Przyjaciół (EPP) – przekład Nowego Testamentu powstały w wyniku prywatnej inicjatywy katolicko-prawosławno-zielonoświątkowej. Prace nad przekładem trwały 30 lat.

W pracy translatorskiej kierowano się trzema zasadami: przekład musi być ekumeniczny, oryginalny, musi posługiwać się piękną współczesną polszczyzną. Dbano jednak o to, aby nie był to zbyt nowoczesny język. Za podstawę dla przekładu służył Novum Testamentum Graece (1993).

Przekład powstał w wyniku prywatnej inicjatywy ekumenicznej, żaden z tłumaczy nie miał oficjalnego poparcia ze strony swego Kościoła, niemniej każdy z tłumaczy był wierny swojej tradycji konfesyjnej i dlatego w trakcie prac często dochodziło do sporów. Według arcybiskupa Jeremiasza przekład może stać się przekładem liturgicznym Kościoła prawosławnego.

Trzecia osoba Trójcy Świętej nazywana jest Parakletem. Prolog Ewangelii Jana zaczyna się od słów „U początku jest Słowo”, a nie „Na początku było Słowo”. Innym wyróżnikiem przekładu jest „Wstąpiwszy na wysokość zniewolił niewolę”, a nie „wstąpiwszy do góry wziął do niewoli jeńców”, jak ma Biblia Tysiąclecia.