Pismo Święte skóra zamykane na magnes - mały format

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu zamykane na magnes oprawione w naturalną skórę - format oazowy (brewiarzowy).

Biblia Tysiąclecia.
W przekładzie z języków oryginalnych.
Opracował Zespół Biblistów Polskich. 

Oprawa w skórę: Hurtownia i Wydawnictwo EMMANUEL