Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Rodzinna Biblia Tysiąclecia z ilustracjami

Szczegóły

Rodzinna Biblia Tysiąclecia, wydana wspólnie przez Księgarnię św. Jacka i Wydawnictwo Pallottinum,  zawiera tekst piątego wydania Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu, wzbogacony o zbiór codziennych modlitw, rodzinne celebracje świąt roku kościelnego, wskazówki dotyczące wspólnego świętowania sakramentów, rodzinny rachunek sumienia, krąg biblijny, miejsce na wpisy ważnych dat z życia rodziny oraz inne elementy, stanowiące dla każdej rodziny cenną pomoc do ożywienia i umocnienia osobistego kontaktu z Bogiem. Pięknie wydana, w dużym formacie (B5 - 17,5 X 24,5), z kolorowymi reprodukcjami obrazów słynnych malarzy może stanowić wspaniały prezent dla każdej rodziny.

Rodzinom, które codziennie się modlą, nie grozi ryzyko osłabienia więzi czy rozpadu. Modlitwa uwielbienia, dziękczynienia, przebłagania i prośby pozwala powierzyć Bogu bez wyjątku wszystko, z czego składa się codzienność: wielkie zmartwienia, które niepokoją, małe i duże utarczki, przebaczenia, decyzje, które trzeba podejmować, radości i wspólne świętowanie. Pozwala z całkowitą ufnością ofiarować Panu Bogu każdego z członków rodzinnej wspólnoty: Jemu zawierzać przyszłość dzieci, umacniać gorliwość i wytrwałość dorosłych, towarzyszyć pełnym nadziei wsparciem chorym i starszym. Modlitwa rodziny jest w ten sposób miejscem pamięci, która obejmuje i tych, co żyją, i tych, co odeszli, i tych, co mają przyjść na świat: rodzina staje się wspólnotą pokoleń zjednoczonych w modlitwie.

We wspólnej codziennej modlitwie, połączonej z lekturą Pisma Świętego, wyraża się troska o żywą obecność w rodzinach samego Chrystusa, który umacnia wzajemną wiarę, nadzieję i miłość, który prowadzi do odkrycia i realizowania własnego powołania, a ostatecznie do pełni życia – do świętości.

Istotą modlitwy jest dialog z Bogiem. Człowiek wsłuchuje się w głos swojego Stwórcy przekazywany przez Pismo Święte oraz przez wydarzenia dnia codziennego i stara się udzielić Mu osobistej odpowiedzi. Szczególnie modlitwa biblijna uwrażliwia człowieka na obecność i działanie Chrystusa. Pozwala bliżej poznać Jego Osobę i z miłością przylgnąć do Niego dojrzałym umysłem i sercem. Rodzina chrześcijańska jest pierwszym miejscem wychowania do takiej modlitwy.

Czytanie Pisma Świętego w rodzinie przygotowuje do udziału we Mszy Świętej. Stół Słowa Bożego został na nowo bogato zastawiony i warto, a nawet trzeba, rozważyć Słowo w prywatnej czy rodzinnej lekturze, zanim usłyszymy je w liturgicznej proklamacji w Kościele. Wychowanie do udziału w liturgii jest jednym z najważniejszych postulatów odnowy po Soborze Watykańskim II.

Rodzinna Biblia Tysiąclecia zawiera jedyny polski tekst Pisma Świętego, zatwierdzony do stosowania w liturgii przez Konferencję Episkopatu Polski, przystępne komentarze - przypisy, mapy oraz podręczny słownik biblijny. Polskie tłumaczenie z języków oryginalnych, znane pod historycznym już tytułem Biblia Tysiąclecia jest szczególnym znakiem obecności Boga i Jego Objawienia w najnowszej historii naszego narodu.

Obok tekstu Pisma Świętego Rodzinna Biblia Tysiąclecia zawiera także:

Słowo wstępne (abp Damian Zimoń)

Modlitwa Jana Pawła II w intencji rodzin