Poradnik metodyczny kl. 2 liceum i technikum - Moje miejsce w świecie

Książka zawiera 56 jednostek lekcyjnych ujętych w 5 działach. Scenariusze lekcji są propozycją do realizacji programu na tym poziomie edukacyjnym. Prowadzący ma możliwość realizacji materiału w sposób twórczy. Lekcje przeprowadzone wg zaproponowanego scenariusze daje sposobność aktywizacji uczniów o różnych możliwościach percepcyjnych. Pomoże uczniowi w rozwijaniu umiejętności, które wykorzysta podczas egzaminu maturalnego. Ciekawe rozwiązania metodyczne porządkują zakres wiadomości i utrwalają zdobytą wiedzę. 

Zaproponowane ułożenie tematów ma na celu systematyzację wiedzy i zainspirowanie ucznia do kreatywnego myślenia.

Korelacja treści katechetycznych z edukacją szkolną umożliwi uczniom wykorzystanie zdobytej podczas lekcji wiedzy na innych przedmiotach.