Poradnik metodyczny kl. 3 liceum i 3 i 4 technikum - Moje miejsce w rodzinie

Lekcje przeprowadzone wg zaproponowanego scenariusza dają okazję do aktywizacji uczniów o różnych możliwościach percepcyjnych. Zaproponowane ułożenie tematów ma na celu systematyzację wiedzy i zainspirowanie ucznia do kreatywnego myślenia. Prowadzący realizując w twórczy sposób materiał, pomoże uczniowi rozwijać umiejętności, które później wykorzysta w trakcie egzaminu maturalnego. Ciekawe rozwiązania metodyczne porządkują zakres wiadomości i utrwalają zdobytą wiedzę.


Korelacja treści katechetycznych z edukacją szkolną umożliwi uczniom wykorzystanie zdobytej podczas lekcji wiedzy na innych przedmiotach.