Powołanie królewskie (DVD)

  • 25,00 zł
  • szt.

Materiał z tego DVD uświadomi Ci, w oparciu o Słowo Boże:

  • jako jest sens Twojego codziennego zaangażowania w sprawy świata,
  • jaki jest Boży plan względem Ciebie,
  • jaką rolę w wypełnieniu Bożego planu ma Twoje codzienne zaangażowanie i wybory,
  • jaki powinien być Twój stosunek do bliźniego,
  • czy musisz przeżyć życie w pozycji niewolnika i jak się z tej pozycji uwolnić.

Wejdź w powołanie królewskie i zacznij żyć pełnią życia!