Przecieranie nowych dróg - ks. Peter Hocken

Przecieranie nowych dróg

W książce Przecieranie nowych dróg ks. dr Peter Hocken dzieli się z nami owocami swojego wieloletniego doświadczenia duchowego zanurzonego w studium nurtów i ruchów odnawiających Kościół katolicki. W swojej refleksji osadzonej w Słowie Bożym, w nauczaniu Magisterium Kościoła oraz w wieloletnim doświadczeniu odnowy charyzmatycznej, stara się autor ukazać zbieżność przesłanek wypływających z tych trzech źródeł. Niezwykłą wartością tej pozycji jest przystępny i zrozumiały język, pozwalający czytelnikowi lepiej uświadomić sobie dokąd Duch Święty prowadzi Kościół? Podczas lektury tej książki możemy doświadczyć radości życia, która płynie z głoszenia Ewangelii, z odnowionego spotkania z Bogiem w tajemnicy Trójcy i w Eucharystii. Ponadto w perspektywie ostatecznej nadziei Kościoła, doświadczymy zachęty do angażowania się w służbie jednania całego Ciała Chrystusa.
Ks. Peter Hocken łączy w sobie pasję odkrywania dróg odnowy, którymi Duch prowadzi Kościół, z niezwykłą pokorą teologa, która chroni go przed subiektywizmem. Doświadczyłem tego szczególnie podczas wielu konferencji i seminariów, które autor przeprowadził od 2003 roku w domu spotkań Katolickiego Stowarzyszenia En Christo w Lanckoronie.

dr Andrzej Sionek
Dyrektor Katolickiego Stowarzyszenia En Christo,
założyciel Szkoły Ewangelizacji i Życia Chrześcijańskiego,
wykładowca na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.

 

Ks. dr Peter Hocken (ur. 1932) teolog i historyk Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej i ruchu zielonoświątkowego. Wyświęcony na kapłana Diecezji Northampton w 1964 r. Nauczał teologii moralnej na Oscott College, Birmingham, Anglia (1968-1976). Od 1971 roku staje się aktywnym członkiem odnowy charyzmatycznej. W latach 1976-1996 wyjechał z Anglii, aby dołączyć do wspólnoty Mother of God, Washington DC. Był współredaktorem wydawanego przez wspólnotę, magazynu The Word Arnong Us (Słowo wśród nas). W 1984 roku otrzymał tytuł doktora Uniwersytetu w Birmingham za swoje badania nad historią odnowy charyzmatycznej (Streams of Renewal, 1986). W latach 1988-1997 był sekretarzem wykonawczym Society for Pentecostal Studies. Po powrocie do Anglii (1997-2001) zostaje kapelanem Biskupa Nothampton. Od 2002 roku rezyduje w Wiedniu, Austria.

ISBN: 978-83-86704-36-1
Katowice 2009
Ilość stron: 178
Oprawa: miękka
Format: 130x200