Psałterz grecki z komentarzami Świętych Ojców, Nauczycieli kościoła i pisarzy bizantyjskich

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 15360
  • Producent: M

   Pozycja zawiera przekład Psałterza z języka greckiego, dokonany przez księdza prof. Henryka Paprockiego. Jest to przekład używany w liturgii Kościoła Prawosławnego, w parafiach, gdzie językiem liturgicznym jest język polski. Podział Psałterza na dwanaście rozdziałów (katyzm) pochodzi z IX wieku. W świecie bizantyjskim został rozpowszechniony przez studytów, czyli monaster św. Jana Chrzciciela w Konstantynopolu. Podział ten miał elementy zarówno konstantynopolitańskie, jak i palestyńskie, został przyjęty przez cały kościół wschodni. 

Pobożność wschodnich chrześcijan bazowała i bazuje na odmawianiu psalmów, gdyż są one dla nich słowami Chrystusa, jak pisze św. Augustyn: "Niech jego pokorny lud posłucha Chrystusa". Chrześcijański Wschód żyje psalmami, których słowami modlił się także sam Jezus Chrystus. Wierni słyszą śpiew i recytację psalmów na każdym z nabożeństw. W zależności od swoich możliwości wierni codziennie je odmawiają.

W Psałterzu greckim każdemu z psalmów towarzyszą komentarze Ojców Kościoła, świętych i pisarzy tradycji wschodniej.  Książka posiada ornamentykę nawiązującą do tradycji prawosławnej oraz 32 barwne ikony.