Punkty. Komentarze do Ewangelii na rok A, B, C

  • Cena katalogowa: 35,00 zł
  • Rabat: -3,50 zł (10 %)
  • 31,50 zł
  • szt.
"Punkty" mogą przydać się przy osobostej modlitwie ze słowem Bożym. Mogą także posłużyć jako punkty na ambonę. Nie jest to jednak dopracowane kazanie, ale kilka myśli, które mogą zainspirować kaznodzieję. Wśród uczestników liturgii wyczuwam ogromny głód Słowa. Ludzie chcą rozumieć, co Bóg do nich mówi. Zagonieni, zmęczeni obowiązkami rodzinnymi i zawodowymi czekają pod amboną na pożywną strawę, na chleb życia, chociaż jedną kromeczkę na dalszą drogę...
Słowo Boże ma moc. Niesie łaskę. Bóg nie tylko nam komunikuje pewne prawdy, On w swoim słowie przychodzi do nas jako Miłość i Prawda. Jak wtedy, gdy siedział przy studni i czekał na Samarytankę. Ostatecznie chodzi o to, aby spotkać Jezusa i Go posłuchać.
Ze wstępu


Tomasz Jaklewicz

ur. w 1967 roku w Katowicach, kapłan archidiecezji katowickiej, teolog, dziennikarz, rekolekcjonista. Pracował przez 7 lat jako wikariusz i katecheta. Później studiował dogmatykę i ekumenizm na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 2003 roku obronił doktorat z teologii dogmatycznej. Od 2004 roku pracuje w "Gościu Niedzielnym", aktualnie jako szef działu religijnego i zastępca redaktora naczelnego. Autor kilkuset artykułów i kilku książek. Mieszka w Katowicach.