Rozmówki śląskie

Rozmówki śląskie

Choć godanie jest tylko jednym z wielu elementów śląskiej kultury, to jednak trudno sobie wyobrazić przyszły Śląsk, na którym nikt nie będzie potrafił mówić po śląsku. Bez tego mówionego wymiaru śląskości nastąpi­łaby wielka kulturowa katastrofa o charakte­rze regionalnym. Bo Śląsk bez śląskości był­by z regionalnego punktu widzenia tak samo smutny, jak dzisiejszy Dolny Śląsk. Owszem, on nazywa się Dolny ŚLĄSK, ale śląskość jego jest tylko historyczna. A więc żeby nasz prawdziwy Śląsk, rozciągający się gdzieś od Cieszyna do Olesna i od Opola do Mysłowic, nie był w przyszłości tylko archeologicznym muzeum kultury regionalnej - to musimy się uczyć godać po ślonsku.
A dyć szkolcie sie we ślonskim goda­niu, bo jak niy, to bydziecie jak te "niyme" Ślonzoki ze Legnice, Wroclawio i inkszych regionalnych ugorow. No i tyż mo sie ro­zumieć, że ta ksionżka, te "Rozmówki ślą­skie" niy som idealne. Ale jak bydymy cze­kać na ideały, to nom sie ze ślonskij godki zrobi umrzik i zaro potym zadzwoniom na sond ostateczny. Yno, że wtedy z nami Ślonzokami bydzie już amynt!

ISBN 978-83-88966-24-8
Rybnik 2008
Ilość stron: 80
Oprawa twarda
Format 215x305