Rozważania liturgiczne na każdy dzień. Adwent i okres Bożego Narodzenia

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 8942
  • Producent: Tyniec

„Prawdziwe oczekiwanie może dotyczyć jedynie

czegoś, co nie przeminie, a tym samym całkowicie

nas przerasta...” – w zbiorze rozważań ojca

Włodzimierza Zatorskiego znajdziemy wiele

podobnie celnych sformułowań. Ten zbiór homilii

na okres Adwentu i Narodzenia Pańskiego oparty

jest z jednej strony na głębokiej egzegezie

biblijnej, z drugiej na bogatym doświadczeniu

duszpasterskim oraz wiedzy teologicznej autora.

W tekście znajdziemy wiele cennych porad,

wynikających z analizy cytowanych fragmentów

Pisma: „Jeżeli jakieś działanie przynosi życie i

je ubogaca, to znaczy, że jest z nim Boże

błogosławieństwo. Jeżeli natomiast jakieś

działanie pochodzi od Złego, to zawsze niszczy

życie, nawet wtedy gdy wydaje się, że chwilowo

daje poczucie szczęścia, zadowolenia z siebie,

rozkosze, bogactwo, uznanie, sławę... Wcześniej

czy później ujawni się pustka tych darów.

Dlatego tak istotne jest rozeznanie prawdziwej

wartości. Nie może się ono opierać na chwilowym

zadowoleniu, ale na głębi i trwałości...”.

Wskazówki ojca Zatorskiego zawsze odnoszą się do

współczesności i do obecnej kondycji człowieka.

Autor do czytelnika, słuchacza odnosi się z

niezwykłą delikatnością: „Pan Jezus przyjął

naszą słabość, co nie znaczy, że uznał ją za

dobro”.

Rozważania w bardzo ciekawy sposób przybliżają

Ewangelię, przekazując w kilku zdaniach to, co

ważnego mówi do nas Pan danego dnia.

O. Włodzimierz Zatorski OSB, mnich Benedyktynów

w Tyńcu. Ur. w 1953 r. Do klasztoru wstąpił po

ukończeniu fizyki na Uniwersytecie Jagiellońskim

w 1980 r. Uroczystą profesję złożył w 1984 r., a

w 1987 r. wyświęcony na kapłana. w latach
1991-2007 dyrektor Wydawnictwa Benedytkynów

TYNIEC.