Skarby Unesco

Na liście światowego dziedzictwo kulturowego i przyrodniczego UNESCO widnieje 1007 obiektów w 161 krajach (stan na czerwiec 2014), w tym 779 obiektów dziedzictwa kulturowego, 197 przyrodniczego i 31 mieszanych. Wśród nich znajduje się 28 polskich zabytków (w 14 wpisach, w tym dwa transgraniczne). Pierwsze polskie obiekty - Kraków i Wieliczka - zostały wpisane na Listę światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO w 1978 r., a ostatnie w 2013 r. To właśnie obiektom z Polski poświęcono karty tej książki, opisując ich wygląd i historię oraz ilustrując wspaniałymi fotografiami.