Umacniać słowem. Homilie na rok A (CD) - ks. Leszek Szewczyk

  • Cena katalogowa: 34,90 zł
  • Rabat: -3,49 zł (10 %)
  • 31,41 zł
  • szt.

e-book

„W Orędziu na 44. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu z 24 stycznia 2010 roku papież Benedykt XVI napisał: Raz jeszcze wzywam was, najdrożsi kapłani, do uchwycenia z mądrością tych szczególnych możliwości, jakie daje współczesna komunikacja. Niech Pan uczyni z was zapalonych głosicieli dobrej nowiny także na nowej „agorze”, jaką tworzą dzisiejsze środki przekazu.
Bardzo się cieszę, że Wydawnictwo EMMANUEL wyszło z inicjatywą opublikowania serii pomocy kaznodziejskich w wersji elektronicznej. Serię tę rozpoczyna niniejsza publikacja zawierająca homilie na niedziele i uroczystości roku A.
Zamieszczone w niniejszej publikacji teksty mają służyć przede wszystkim kaznodziejom-homilistom jako pomoc w głoszeniu słowa Bożego.Są wydane w formie pozwalającej wykorzystać poszczególne fragmenty kazań”.