Umacniać słowem. Homilie ślubne

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 8014
  • Producent: EMMANUEL

Niniejsza publikacja jest kolejną z cyklu pomocy kaznodziejskich wydawanych przez Wydawnictwo EMMANUEL.

Zamieszczone w niniejszej publikacji teksty mają służyć przede wszystkim kaznodziejom-homilistom jako pomoc w głoszeniu słowa Bożego.

Homilia jest niezbędnym elementem liturgii zawierania sakramentu małżeństwa. Źródłem dla homilii w liturgii sakramentu małżeństwa są teksty święte, a więc czytania biblijne oraz teksty i obrzędy (znaki) liturgiczne oraz okoliczności jej wygłoszenia. Treść homilii powinna stanowić refleksję nad wybranymi tekstami biblijnymi oraz uwzględniać teksty modlitw, gesty i czynności liturgiczne.
Wśród różnych możliwości ujęcia tematu homilii głoszonej w czasie sprawowania sakramentu małżeństwa można wskazać na te, które dzisiaj wydają się być szczególnie aktualne: „Małżeństwo jako droga do realizacji Bożego podobieństwa”, „Małżeństwo jako charyzmat i sakrament”, „Duchowość małżeńska”...

/fragment Wprowadzenia/