Wołanie Boga

  • 15,00 zł
  • szt.

Do Światowych Dni Młodzieży w Panamie coraz bliżej, a przygotowania do nich są coraz bardziej intensywne. W październiku odbędzie się jeszcze jedno niezwykle ważne dla młodych wydarzenie - XV Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów, tym razem obradujące wokół tematu „Młodzież, wiara i rozeznawanie powołania”. Oba te, tak istotne dla Kościoła katolickiego, wydarzenia będzie łączył wspólny motyw przewodni – troska o młodzież i jej relację z Panem Bogiem. Młodość – to piękny czas w życiu. Piękny, ale niekiedy trudny, bo stawia przed koniecznością wyborów, i to takich, które kształtują całe życie.

Odwagi i umiejętności podejmowania decyzji ostatecznych, niełatwych, bo niekiedy podejmowanych wbrew rodzinie czy przyjaciołom, nie brakowało świętym, którzy zostali wybrani na patronów ŚDM. Ich losy i wybory opisuje najnowsza książka wydana przez Wydawnictwo GOTÓW Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży - „Wołanie Boga”. Autorem publikacji jest werbista ojciec Józef Gwoźdź SVD – misjonarz,  który od 2000 roku przebywa w Ameryce Łacińskiej a aktualnie posługuje w prałaturze Bocas del Toro w Panamie. Swoją codzienną pracę i zmagania opisał w wydanej wcześniej, również nakładem Wydawnictwa Gotów, książce „Misja Panama”.

Większość opisanych w „Wołaniu Boga” świętych pochodzi z Ameryki Łacińskiej lub jest z nią w jakiś szczególny sposób związana. Niektórych z nich znamy bardzo dobrze, o innych nawet nie słyszeliśmy. Warto zatem ich poznać i się z nimi zaprzyjaźnić, bo odkrycie dobrego patrona, kogoś, z kim potrafimy zbudować prawdziwą więź duchową, może stać się wielkim błogosławieństwem.

Książkę ilustrują piękne, kolorowe, oficjalne grafiki świętych Światowych Dni Młodzieży w Panamie.

Zarówno „Wołanie Boga” jak i „Misja Panama” zostały objęte honorowym patronatem przez bp. Marka Solarczyka, przewodniczącego Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży, Zgromadzenie Księży Werbistów oraz Krajowe Biuro Organizacyjne Światowych Dni Młodzieży.

Obie są również cegiełką projektu Bilet dla Brata 2.0 a cześć dochodu z nich z nich zostanie przeznaczona na wsparcie finansowe wyjazdu polskich pielgrzymów na Światowe Dni Młodzieży 2019.