Z posługi Słowu Tom I

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 12749
  • Producent: EMMANUEL

(...) Po Soborze Watykańskim II (...) posługa Słowa Bożego nabiera szczególnego znaczenia. Dobrze, że duszpasterze przywiązują do tej funkcji wielkie znaczenie. Do nich należy także ksiądz Jan Waliczek proboszcz parafii Niepokalanego Serca N.M.P w Żorach Rowniu. Drukowane niedzielne homilie rzetelnie przygotowane, świadczą o wyjątkowej trosce głoszenia Słowa, które nie przemija.
(...) Odnówmy naszą ufność do Słowa Bożego, komentowanego w każdej Mszy Świętej.
apb Damian Zimoń

Ks. Jan Waliczek - ur. w 1952 roku w Siemianowicach Śląskich. Studia odbył w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie. Pracę magisterską pod tytułem Repertuar polskich pieśni kościelnych na Górnym Śląsku w świetle XX wiecznych chorałów napisał pod kierunkiem ks. prof. Romualda Raka. Po przyjęciu święceń prezbiteratu w roku 1978. poszerzył pracę magisterską pod kierunkiem ks. prof. Jerzego Pikulika na UKSW, ówczesnego ATK. Obecnie jest proboszczem, a także członkiem Archidiecezjalnej Komisji Musyki Sakralnej. Od 2000 roku jest dyrektorem Studium Organistowskiego Archidiecezji Katowickiej.