Życie Monastyczne i Zakonne

  • Cena katalogowa: 32,00 zł
  • Rabat: -3,20 zł (10 %)
  • 28,80 zł
  • szt.

Życie Monastyczne i Zakonne

Kolejny tomik z serii małych słowników poświęcony jest monastycyzmowi chrześcijańskiemu, który od późnej starożytności, poprzez okres rozkwitu średniowiecza, aż do czasów współczesnych wywierał i nadal wywiera ogromny wpływ na dzieje Kościoła.
Uwagi wstępne
Każdy, kto by chciał przedstawić względnie wyczerpujący przegląd źródeł dotyczących monastycyzmu chrześcijańskiego oraz literatury, zajmującej się życiem monastycznym i pokrewnymi tematami, zapewne przypomni sobie słowa Koheleta: Ponadto, mój synu, przyjmij przestrogę: Pisanie wielu ksiąg nie ma końca... (12,12).

Źródła i literatura na temat monastycyzmu są prawie nieprzebrane. Byłoby zatem zuchwałością usiłować w stosunkowo szczupłych ramach małego słownika przedstawić wszystko w sposób wyczerpujący. Dotyczy to zarówno haseł, jak i wprowadzenia do tematu oraz literatury. Podobnie jak nauczyciel w szkole podstawowej nie prowadzi zajęć na poziomie uniwersyteckim ani nie może i nie powinien przekazywać wiedzy akademickiej, lecz właśnie tylko prima discentia elementa, podstawy nauki, tak też celem tego słownika jest jedynie wprowadzić, zaciekawić i, być może, pomóc w dalszych poszukiwaniach. W tym właśnie aspekcie dokonano wyboru haseł i danych zaczerpniętych z literatury. Oprócz „klasycznych” zakonów mniszych uwzględniono także zgromadzenia zakonne i stowarzyszenia życia apostolskiego, aby wykazać, że monastycyzm nie tylko jest wciąż żywy, lecz oddziałuje w sposób twórczy: owe zgromadzenia i wspólnoty nie powstałyby, gdyby nie było wzoru życia monastycznego. Maksymalnie ograniczyłam liczbę przypisów we Wprowadzeniu, występujące w nim osoby, wydarzenia historyczne (sobory itp.), klasztory oraz inne pojęcia można znaleźć wśród haseł słownika.
Autor  

ISBN 83-7192-208-6
Warszawa 2003
Ilość stron 236
Oprawa miękka
Format 130x200