Dla kapłanów

Ułożyć życie z Bogiem. Przewodnik do celebracji przed bierzmowaniem

Ułożyć życie z Bogiem. Przewodnik do celebracji przed bierzmowaniem

Jest on podstawą dla formacji kandydatów, która może być realizowana na różne sposoby w zależności od możliwości parafii, jej duszpasterzy, stopnia  zaangażowania wiernych świeckich oraz wypracowanych dotychczas rozwiązań. Przygotowanie można dowolnie rozłożyć w czasie na przestrzeni trzech lat, a w sytuacjach wyjątkowych – dwóch albo jednego roku. Odbiorcy: - duszpasterze i katecheci przygotowujący młodzież do sakramentu bierzmowania. Dlaczego warto sięgnąć po tę publikację? - zawiera kompletne scenariusze pięciu celebracji przygotowujących do przyjęcia sakramentu bierzmowania - uczestnicząc w tych celebracjach, kandydaci przyjmują chrześcijański kerygmat, co ma ich doprowadzić do osobistej relacji z Chrystusem i otworzyć na przyjęcie Ducha Świętego - przyjazny klimat i dynamika spotkań (bezpośredniość relacji, śpiew, pantomimy, słowo Boże, adoracje Najświętszego Sakramentu, adoracja krzyża, Eucharystia), a także zadania apostolskie, które są proponowane kandydatom, pomogą ukształtować w nich pozytywne więzi z parafią, tak by poczuli się za nią odpowiedzialni i znaleźli w niej miejsce dla siebie - w każdej z celebracji obecne są kolejne symbole Ducha Świętego (gołębica, woda, ogień, wiatr, olej), których znaczenie kandydaci odkrywają coraz bardziej w miarę przybliżania się do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Dzięki nim i dzięki modlitwom kierowanym do Ducha Świętego uczą się rozpoznawać Jego obecność w swym życiu.

Rabat: 10 %
11,61 zł
Ułożyć życie z Bogiem. Przewodnik do spotkań przed bierzmowaniem

Ułożyć życie z Bogiem. Przewodnik do spotkań przed bierzmowaniem

„Przewodnik do spotkań przed bierzmowaniem” to integralna część pakietu „Ułożyć życie z Bogiem” stanowiącego pomoc w przygotowaniu do sakramentu bierzmowania. Znajdą się w nim scenariusze spotkań w małych grupach opracowanych w oparciu o program formacyjny zaproponowany we Wskazaniach Konferencji Episkopatu Polski dotyczących przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania” z dnia 14.03.2017 roku. Celem spotkań jest przygotowanie kandydatów do świadomego przeżycia celebracji przewidzianych w programie „Ułożyć życie z Bogiem”. Struktura każdego ze scenariuszy jest budowana na trzech stałych elementach: I. Tu i teraz, II. Bóg mówi, III. Do mnie. W publikacji przewidziano także materiały do spotkań z rodzicami.  Odbiorcy: - duszpasterze, katecheci, animatorzy przygotowujący młodzież do sakramentu bierzmowania Dlaczego warto sięgnąć po tę publikację - kompletne scenariusze 26 spotkań w małych grupach przygotowujących do przyjęcia sakramentu bierzmowania oraz materiały do 5 spotkań z rodzicami i opiekunami kandydatów do bierzmowania - różnorodne formy aktywności umożliwią głębsze przeżywanie i doświadczanie określonych treści wiary - przyjazny klimat i dynamika spotkań pomogą ukształtować w kandydatach pozytywne więzi z parafią, tak by poczuli się za nią odpowiedzialni i znaleźli w niej miejsce dla siebie.

Rabat: 10 %
20,61 zł
Ułożyć życie z Bogiem. Pomocnik bierzmowanego

Ułożyć życie z Bogiem. Pomocnik bierzmowanego

„Pomocnik bierzmowanego” nie jest zwykłym indeksem przeznaczonym dla młodzieży przygotowującej się do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Oprócz informacji dotyczących zasad wiary, które kandydaci muszą zapamiętać, oraz formularzy i tabel na wpisy potwierdzające zdobywaną wiedzę i udział w praktykach religijnych, zawiera także strony poświęcone refleksji. Publikacja została przygotowana w taki sposób, aby stworzyć każdemu kandydatowi do bierzmowania okazję do przemyślenia swojego rozwoju duchowego i zaplanowania kolejnych kroków na tej drodze. Może być jego osobistym „pomocnikiem” w dorastaniu do chrześcijańskiej dojrzałości.  „Pomocnik bierzmowanego” jest integralną częścią pakietu „Ułożyć życie z Bogiem” opracowanego w wydawnictwie Jedność. Stanowi alternatywę dla „Niezbędnika bierzmowanego”. Odbiorcy: - młodzież przygotowująca się do sakramentu bierzmowania, której zależy na rozwoju duchowym. Dlaczego warto sięgnąć po tę publikację? - to narzędzie dydaktyczne wygodne dla katechety i atrakcyjne dla młodzieży - zawiera mały katechizm oraz zestaw pytań i odpowiedzi opracowany zgodnie z zagadnieniami zaproponowanymi we wskazaniach Konferencji Episkopatu Polski - zamieszczono w niej przebieg liturgii sakramentu bierzmowania i ważne modlitwy oraz wyjaśniono biblijne symbole Ducha Świętego - zawiera karty pracy do celebracji liturgicznych przed sakramentem bierzmowania, a także wskazówki dotyczące wyboru świadka oraz imienia do bierzmowania - zamieszczono w niej mapę celu, aby kandydat mógł zweryfikować swój dotychczasowy rozwój duchowy i zaplanować dalsze działania.

Rabat: 10 %
11,61 zł
Ułożyć życie z Bogiem. Niezbędnik bierzmowanego - ks. dr Krzysztof Mielnicki, Bogusław Nosek, Ewelina Parszewska

Ułożyć życie z Bogiem. Niezbędnik bierzmowanego - ks. dr Krzysztof Mielnicki, Bogusław Nosek, Ewelina Parszewska

„Niezbędnik bierzmowanego” jest przeznaczony dla młodzieży przygotowującej się do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Zawiera on wszystkie informacje dotyczące zasad wiary, które kandydaci muszą zapamiętać, takie jak mały katechizm oraz zestaw pytań i odpowiedzi opracowany zgodnie z zagadnieniami zaproponowanymi we wskazaniach Konferencji Episkopatu Polski. Znajdują się w nim także formularze i tabele na wpisy potwierdzające udział kandydata w praktykach religijnych oraz wiedzę religijną. Niezbędnik może być używany zarówno jako integralna część pakietu „Ułożyć życie z Bogiem” opracowanego w wydawnictwie Jedność, jak i niezależnie od pozostałych tworzących go publikacji. Odbiorcy - młodzież przygotowująca się do sakramentu bierzmowania Dlaczego warto sięgnąć po tę publikację - to narzędzie dydaktyczne wygodne dla katechety i atrakcyjne dla młodzieży - zamieszczono w niej przebieg liturgii sakramentu bierzmowania i ważne modlitwy oraz wyjaśniono biblijne symbole Ducha Świętego - zawiera wskazówki dotyczące wyboru świadka oraz imienia do bierzmowania.

Rabat: 10 %
4,50 zł
List do Rzymian. Katolicki komentarz do Pisma Św. - Scott W. Hahn

List do Rzymian. Katolicki komentarz do Pisma Św. - Scott W. Hahn

Po komentarzach do czterech Ewangelii i Dziejów Apostolskich do rąk polskich czytelników trafia właśnie 6. tom serii, czyli „List do Rzymian. Katolicki Komentarz do Pisma Świętego”. Mimo, że List św. Pawła do Rzymian jest dość krótki jak na standardy arcydzieł literackich, to wpłynął on istotnie na myśl i historię Zachodu. To dzieło o szczególnej wielkości, w którym ujawniają się w pełni wybitne zdolności Świętego Pawła jako pasterza, ewangelizatora i teologa. Apostoł napisał List do Rzymian najprawdopodobniej późną zimą, w okolicach marca, 57 roku (ewentualnie rok wcześniej lub później). Wskazywać na to może zbieżność między wzmiankami św. Pawła w liście i świadectwem Dziejów Apostolskich.List do Rzymian charakteryzuje się niewyczerpaną głębią duchową i teologiczną. Jego struktura jest prosta i czytelna. Czytelnik znajdzie w nim objaśnienie wiary chrześcijańskiej i szereg zachęt dotyczących życia chrześcijańskiego. Wiara i życie, katecheza i sposób postępowania stanowią zatem dwie główne części Listu do Rzymian. Od pierwszego do ostatniego zdania Paweł odnosi prawdę głoszonej przez siebie Ewangelii do nauczania Pisma i żaden inny list nie jest tak gęsty od odwołań do Starego Testamentu. Czytelnicy nieznający Starego Testamentu tak dobrze jak Paweł będą musieli cofnąć się do źródeł jego cytatów i przeczytać je w kontekście. Dokładne zrozumienie jego nauczania zależy od tego, czy będziemy gotowi wykonać tę wstępną pracę.W 6. tomie serii Katolickiego Komentarza do Pisma Świętego czytamy: Rzym był największym i najwspanialszym miastem świata znanego Pawłowi. Jako stolica cesarstwa nie miał sobie równych pod względem znaczenia politycznego. A ponieważ był równocześnie tętniącym życiem ośrodkiem kultury i handlu, z magnetyczną siłą przyciągał intelektualistów, kupców i wszystkich szukających szczęścia i perspektyw. (…) Zdobywając i umacniając tam wyznawców Chrystusa, mógł wykorzystać znaczenie miasta, by dotrzeć z orędziem chrześcijańskim do całego świata, którego było stolicą. (…) List do Rzymian to perła w koronie pism Pawła. To jedno z najbogatszych i najpełniejszych objaśnień Ewangelii, jakie kiedykolwiek przelano na papier.O autorze:Scott W. Hahn (ur. 1957) – dr teologii, apologeta. Były pastor, który pod wpływem lektury dzieł ojców Kościoła oraz Pisma Świętego porzucił prezbiterianizm i w Wielkanoc 1986 roku wstąpił do Kościoła katolickiego. Wykładowca, mówca, autor wielu książek, popularyzator wiary. Założyciel i prezes Centrum Teologii Biblijnej im. św. Pawła (stpaulcenter.com). Współpracuje ze stacją telewizyjną EWTN. Razem z żoną Kimberly, również zaangażowaną w działania na rzecz propagowania katolicyzmu, mieszka w Steubenville w Ohio.O serii:Przystępna, praktyczna, rzetelna seria Katolicki Komentarz do Pisma Świętego obejmuje 17 tomów komentarzy do każdego zdania Nowego Testamentu. Jej adresatami są zarówno duszpasterze, jak również osoby szukające pomocy w osobistej lekturze Słowa.O unikalności serii stanowi po pierwsze fakt przytaczania przez autorów osiągnięć biblistów. Nie zagłębiają się oni w dyskusję, ale prezentują wnioski, które są najbardziej uzasadnione i dość powszechnie akceptowane przez biblistów. Po drugie, wskazują na użycie tekstu w tradycji Kościoła. Obficie odwołują się do Ojców Kościoła, Katechizmu i dogmatów. Po trzecie, wyjaśniają tekst tak, by łatwo można było przełożyć go na praktykę życia i modlitwy. Dzięki temu czytelnik nie musi być studentem biblistyki ani teologiem, księdzem czy katechetą, żeby oprzeć się na przystępnej i rzetelnej interpretacji Biblii przeprowadzonej zgodnie z wytycznymi Soboru Watykańskiego II.Oprócz bogactwa merytorycznego poszczególne tomy serii to także przyjazny format, oprawa, skład oraz dwukolorowe wnętrze, pozwalające wyróżnić wybrane elementy dzieła.    

Rabat: 10 %
49,41 zł
Silva rerum

Silva rerum

Nietypowa pozycja książkowa, której Autor chciał pozostać w cieniu, sugerując w ten sposób skupienie uwagi na samej treści. Już sam tytuł sugeruje zawartość-jest to zbiór najróżniejszych treści, niekonwencjonalnie ujętych w krótkie felietony, zawierające cenne spostrzeżenia dotyczące życia chrześcijanina w dzisiejszym świecie i typowych problemów, z którymi się styka. Ciekawy styl oraz ogromna wiedza podana zwięźle i rzeczowo jako poparcie prezentowanych spostrzeżeń, natychmiast wciąga czytelnika. Zaletą jest to, że można czytać tę książkę "od deski do deski", z ciekawością zaglądając do następnych stronic lub czytać na wyrywki bez uszczerbku dla całości. Wszystkie zawarte tu  treści dotykają czułej materii relacji człowieka z Bogiem i z drugim człowiekiem oraz sposobów radzenia sobie w tej przestrzeni i są delikatną podpowiedzią, popychającą odbiorcę w stronę prawdy i dobra... Książka może okazać się przydatna do kazań, homilii, konferencji na niejedną okazję...!   Nota od Autora: DZIŚ ŻYJE JUTRO UMRZE NASTĘPNIE-OSĄDZI GO BÓG BĘDZIE OCZEKIWAŁ BOŻEGO MIŁOSIERDZIA ZMARTWYCHWSTANIE

Rabat: 10 %
17,91 zł
Duszpasterz. Błogosławiony ksiądz Michael McGivney - Douglas Brinkley, Julie M. Fenster

Duszpasterz. Błogosławiony ksiądz Michael McGivney - Douglas Brinkley, Julie M. Fenster

Kim był XIX-wieczny ksiądz, który wyprzedził epokę? Dlaczego postawił w parafii na pracę z mężczyznami, aby w ten sposób wesprzeć rodziny? Co stanowiło inspirację do najważniejszego projektu jego życia – Rycerzy Kolumba? Wreszcie, jak swoją wizją i determinacją w trosce o najuboższych wpłynął na kształt Kościoła w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie? Ten bestseller „The New York Times” oferuje odpowiedzi na te i wiele innych pytań. To błyskotliwa analiza początków katolicyzmu w USA, a także dziejów i motywacji niezwykłego kapłana – bł. ks. Michaela McGivneya. Jesteśmy wdzięczni Bogu, że w osobie ks. Michaela otrzymujemy wzór duszpasterza głęboko zatroskanego, aby „ludzie mogli żyć w warunkach godnych człowieczeństwa”. Dziękujemy również Bogu, że dzieło braterskiej pomocy, Rycerze Kolumba, rozwinęło się też na ziemi polskiej, stanowiąc wspólnotę charytatywną służącą Kościołowi i Ojczyźnie i gromadząc w swoich szeregach ponad 6000 członków, napisał we wstępie do książki Arcybiskup Wacław Depo, Metropolita Częstochowski, Kapelan Stanowy Rycerzy Kolumba w Polsce. Stanisław Gądecki, Arcybiskup Metropolita Poznański, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski: Ks. McGivney był proboszczem-misjonarzem. Wychodził do najbardziej potrzebujących, troszcząc się zarówno o ich życie doczesne, jak i wieczne. Jego przykład potrzebny jest dzisiaj Kościołowi bardziej niż kiedykolwiek. Carl A. Anderson, Najwyższy Rycerz Rycerzy Kolumba: Każdego dnia stajemy przed wyborem: czy być miłosiernymi Samarytanami, czy też obojętnymi podróżnikami. Wiemy, jaką decyzję podjął błogosławiony ks. Michael McGivney i wiemy, jaką decyzję podjęły miliony Braci Rycerzy Kolumba, idąc za jego przykładem. Mieczysław Mokrzycki, Arcybiskup Metropolita Lwowski obrządku łacińskiego: Ks. McGivney to kapłan, który może być wzorem dla każdego, także i dla mnie jako pasterza diecezji, by nie być tylko głosicielem Słowa Bożego, ale być blisko najuboższych. Jest także orędownikiem, bo może wypraszać potrzebne łaski, a także wlewać w serca kapłanów natchnienie do służby swoim parafianom, którzy najbardziej potrzebują dobroci serca, miłosierdzia, braterstwa i jedności. Krzysztof Zuba, Delegat Stanowy, przywódca Rycerzy Kolumba w Polsce: Ksiądz McGivney nie szukał poklasku, ale codzienną, mozolną pracą, drobnymi krokami czynił rzeczy wielkie. To jest wspaniałe przesłanie dla wszystkich – aby zawalczyć o coś wielkiego, o niebo, trzeba codziennie czynić małe dobro, które przyniesie wielkie owoce. Stanisław Grygiel: Książka przybliżająca Polakom postać bł. Księdza McGivneya, obrońcy rodziny, poczynającego się w niej narodu i w niej rodzącego się Kościoła, pojawia się w czasie, kiedy zły uderza we wszystkie te wspólnoty. Nowy błogosławiony będzie natchnieniem przede wszystkim dla mężczyzn, aby w swoich wspólnotach parafialnych modlitwą i czynem dawali świadectwo Prawdzie, wobec której każde zło jest bezradne. W skrócie: - nieszablonowa biografia zwykłego – niezwykłego księdza – założyciela Rycerzy Kolumba, - piętnaście rozdziałów na temat życia błogosławionego ks. McGivneya, - inspiracja dla mężczyzn do bycia lepszym mężem, ojcem, sąsiadem i katolikiem, - niezbędnik dla duchownych i świeckich, którzy szukają pomysłów na odnowienie swoich parafii.

Rabat: 10 %
31,41 zł
Dogmat i metoda - red. Robert J. Woźniak

Dogmat i metoda - red. Robert J. Woźniak

Dogmaty postrzega się często jako swego rodzaju ograniczenie, które uniemożliwia rozwój i krępuje wolność myśli. Jest jednak zgoła odwrotnie. Pomagają one ukierunkować myślenie, a ponadto są hermeneutycznym kluczem do odczytywania rzeczywistości ludzkiej. Celem niniejszej monografii jest ukazanie paradoksalnie niedogmatycznej struktury oraz natury dogmatyki chrześcijańskiej. Prezentuje ona i zachęca do odnowy świadomości metodologicznej wewnątrz dogmatyki. Jej największą ambicją jest ponowne otwarcie możliwości rozumienia prawd wiary w prawdziwym dialogu z obrazem świata dostarczanym przez osiągnięcia nauk szczegółowych. Ostatecznie chodzi tu o dogmatykę symfoniczną, dialogiczną, integralną, która dostarcza istotnego impulsu w życiu i duszpasterstwie Kościoła.  Nie ma w dogmatyce nic ze statyczności, nic z lęku przed poznaniem, nic z pogardy dla ciągle nowej teraźniejszości. Jest w niej za to siła, żar rozumu i serca, tęsknota za oglądaniem już nie w zwierciadle, ale za byciem twarzą w twarz, za poznaniem nie po części (por. 1 Kor 13,12). Ukazana przez Autorów teologia jest odważna. Nie boi się szukać symfoniczności z innymi naukami. Uprawiający ją są gotowi szukać instrumentów, których będą mogli używać razem z przedstawicielami innych przestrzeni wiedzy i umiejętności. ks. dr hab. Cezary Smuniewski Dzieło to jest przede wszystkim nowatorskie, twórcze, perspektywiczne i potrzebne, zarówno dla teologii, a głównie dla dogmatyki, jak też dla innych dziedzin nauki, z którymi teologia dogmatyczna wchodzi w relacje treściowo-metodologiczne. Uważam, że nie tylko dogmatyka „ma się uczyć” od innych, ale też – dzięki temu metodologicznemu otwarciu – pozostałe dziedziny wiedzy mają się „uczyć” jak poszukiwać prawdy, nie wykluczając ze swego poznania rzeczywistości Boga. ks. prof. Krzysztof Góźdź

Rabat: 10 %
89,10 zł
List do Rzymian NT VI - Ks. Sławomir Stasiak

List do Rzymian NT VI - Ks. Sławomir Stasiak

Kolejny, niezwykle wartościowy tom z cenionej serii Nowych Komentarzy Biblijnych. Komentarz ks. dr. hab. Sławomira Stasiaka do jednego z najważniejszych listów św. Pawła Apostoła, skierowanego do Rzymian, jest jedną z najcenniejszych pozycji naukowych w dorobku polskich opracowań teologicznych. Autor uwzględnia najnowsze badania i światową literaturę dotyczącą teologii Pawłowej.Ksiądz Stasiak z wielką erudycją ukazuje niezwykle istotne dzieło Nowego Testamentu, w którym św. Paweł w sposób najpełniejszy przedstawił swoje rozumienie teologii i moralności chrześcijańskiej. Dzieło ks. dr. hab. Sławomira Stasiaka jest rzetelnym i niezwykle wartościowym opracowaniem egzegetycznym, z twórczymi wnioskami natury teologicznej i duszpasterskiej. Książka ta jest ogromna pomocą w pogłębianiu wiedzy na temat życia i przesłania św. Pawła, a jednocześnie może stać się dla wielu teologów i biblistów impulsem do dalszych badań nad Listem do Rzymian.

Rabat: 10 %
89,96 zł
Droga Krzyżowa na podstawie obrazów Jerzego Dudy-Gracza - Ks. Arkadiusz Paśnik

Droga Krzyżowa na podstawie obrazów Jerzego Dudy-Gracza - Ks. Arkadiusz Paśnik

Głębokie, poruszające słowa pobudzają do refleksji nad sobą, własnym postępowaniem. Pozwalają zweryfikować relację z cierpiącym Chrystusem, z drugim człowiekiem. Uczą godności i pokory. Autor zachęca, by z Chrystusa czerpać siłę, być wiernym w życiu i powołaniu, kochać tu i teraz, wyjść cierpiącemu Jezusowi naprzeciw, bronić godności Wyjątkowe rozważania drogi krzyżowej, których inspiracją stała się „Golgota Jasnogórska Trzeciego Tysiąclecia” Jerzego Dudy-Gracza, wybitnego polskiego malarza. Cykl obrazów, który składa się z XVIII stacji, znajduje się na piętrze Kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze. Ksiądz Arkadiusz Paśnik proponuje rozważania, dzięki którym w niecodzienny sposób możemy przeżyć drogę krzyżową. Zaprasza do pochylenia się nad polską Golgotą. Nad Męką Pana Jezusa w ojczyźnie, w Kościele. Czytelnik towarzyszy Panu w drodze krzyżowej, kontemplując reprodukcje obrazów i zagłębiając się w rozważania mające żywe odniesienie do dzisiejszej rzeczywistości. Powierza Bogu swoje troski, cierpienia, swoje krzyże. Zadaje sobie pytania o sens człowieczeństwa, wypełnianie testamentu Jezusa z krzyża.  

Rabat: 10 %
22,46 zł
Plaża zbawionych. Kazania na czasie - Ks. Andrzej Draguła

Plaża zbawionych. Kazania na czasie - Ks. Andrzej Draguła

Urlop, wczasy all inclusive i plaża w ofercie last minute. Czy one mówią nam coś o rzeczach ostatecznych? Ksiądz Janusz St. Pasierb pisał: «Ludzie wakacyjni są inni niż ludzie całoroczni. Dlatego myślę, że wczasy są jakąś zapowiedzią, a zarazem eksperymentalnym dowodem na to, że zbawienie jest możliwe. Spodziewam się, że coś z wakacyjnej ciszy, oczywiście w ogromnym powiększeniu, będzie w niebie» (Czas otwarty). Czy w końcu nie modlimy się o «wieczny odpoczynek»? Wczasy jako przedsmak nieba, a plaża jako zapowiedź sądu ostatecznego? Czas wolny, spokój i odpoczynek? Te słowa brzmią jak coś nierzeczywistego. Współczesny człowiek nie umie odpoczywać. Wiecznie zagoniony z trudem odrywa myśli od pracy, kłopotów i codziennych stresów. A przecież Jezus mówi, by powierzyć Mu wszystkie zmartwienia, lęki i sprawy, które nas przerastają. Zachęca, by stanąć przed Nim w prawdzie i „nagości”, złapać oddech i żyć w pełni.  Komentarze do Pisma Świętego ks. Andrzeja Draguły to znakomita diagnoza współczesnego świata i człowieka, to także słowa, które mają moc i prowadzą do działania. Nie wahajmy się. Plaża zbawionych jest na wyciągnięcie ręki.   Andrzej Draguła, ur. 1966 r. Ksiądz diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, dr hab. teologii, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, kierownik Katedry Teologii Praktycznej w Instytucie Nauk Teologicznych US, członek Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2018–2020 oraz 2020–2023, wykładowca na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu oraz w Akademii Katolickiej w Warszawie. Uprawia teologię pastoralną w perspektywie kulturowej, zajmuje się związkami między teologią a kulturą oraz werbalną i ikoniczną komunikacją religijną. Jego zainteresowania rozciągają się od historii kaznodziejstwa, poprzez zagadnienia teologii obrazu w kontekście przemian technologicznych i kulturowych, po badania nad językiem religijnym, liturgią jako rytuałem oraz sposobami obecności religii w przestrzeni publicznej. Opublikował dotychczas: Ocalić Boga. Szkice z teologii sekularyzacji (2010); Copyright na Jezusa. Język, znak, rytuał między wiarą a niewiarą (2012); Bluźnierstwo. Między grzechem a przestępstwem (2013); Emaus. Tajemnice dnia ósmego (2015); Czy Bóg nas kusi? 55 pytań o wiarę (2015), Słowo, które przenika. Kazania dla każdego (2018) oraz Kościół na rynku. Eseje pastoralne (2020). Laureat Nagrody Dziennikarskiej „Ślad” im. bp. Jana Chrapka w 2018 r. Mieszka w Zielonej Górze.

Rabat: 10 %
34,10 zł
O bliskości. Jak żyć razem w podzielonym świecie-abp Grzegorz Ryś

O bliskości. Jak żyć razem w podzielonym świecie-abp Grzegorz Ryś

Twarzą Boga jest miłość. Każdy inny Jego portret jest karykaturą.Jak doświadczyć bliskości w czasach izolacji?Jak budować jedność w czasach podziałów?Skąd czerpać nadzieję w czasie pełnym lęku i niepokoju?Abp Grzegorz Ryś przekonuje, że wspólnota nie tylko jest nam potrzebna jak tlen, ale też wciąż jest możliwa. Tego, co rozdarte, nie posklejamy dyskusjami ani narzuconymi z góry nakazami. Liczą się proste gesty: zrobienie zakupów sąsiadowi, telefon do kogoś samotnego, wyciągnięcie ręki do zgody, modlitwa. Obecność, troska, szacunek, solidarność – te podstawowe ludzkie wartości są równocześnie najgłębiej chrześcijańskie.Nasza wiara mówi nam przede wszystkim o tym, że Pan nie zostawia nas samych w momentach doświadczenia, choroby czy cierpienia. Przeciwnie, Jego obecność i miłość zawsze skierowana jest „bardziej” do tych, którzy są słabsi i uciśnieni.Teksty zebrane w książce stanowią wybór wypowiedzi metropolity łódzkiego z 2020 roku.

Rabat: 10 %
35,99 zł
Tak widziałem Niepokalaną - Ks. Dolindo Ruotolo

Tak widziałem Niepokalaną - Ks. Dolindo Ruotolo

"Co jest ważne dla mnie teraz, to tajemne słowo Matki Bożej, prawdziwy ukryty skarb. Proszę Ją bardzo, żeby pomogła je Wam zrozumieć. Dla mnie jest bardziej zrozumiałe, bo kiedy piszę , widzę Ją w wewnętrznej kontemplacji bardzo jasno."/list do duchowych córek z 7.05.1921/ Teksty zawarte w niniejszej książce to medytacje o Niepokalanej, które zostały spisane przez Księdza Dolindo Ruotolo dla jego duchowych córek w czasie, gdy znajdował się w Rzymie i był poddawany przesłuchaniom przez Święte Oficjum. Jak sam twierdził, nie powstałyby one, gdyby nie interwencja Najświętszej  Maryi Panny. " Chodzi o 31 listów (...) mających umocnić je i dodać otuchy, ponieważ oddalone od swego kierownika duchowego, czuły się przytłoczone i wydane na łup niepewności, obaw i cierpień duchowych, wobec zakazów, które im nałożono." Wyłania się z nich obraz Niepokalanej, która jest naszą przewodniczką, orędowniczką, Matką Miłosierdzia. Nie jest kimś odległym, ale zna nas, rozumie nasze problemy, ograniczenia, towarzyszy nam. Czeka. Zagłębiając się w kolejne rozważania, odkrywamy dar proroctwa Księdza Dolindo, na długo przed Soborem Watykańskim II pisał o Kościele i świecie, jakie oglądamy dzisiaj, chociaż czasem ciężko nam się z tym pogodzić.

Rabat: 10 %
31,41 zł
Życie w rytm Bożych nut. Opowieść o biskupie Józefie Zawitkowskim - Artur Żak, Joanna Skrzypnik

Życie w rytm Bożych nut. Opowieść o biskupie Józefie Zawitkowskim - Artur Żak, Joanna Skrzypnik

Nie jest łatwo być darem dla drugiego człowieka. Trzeba pozwolić prowadzić się Bogu i każdego dnia dostrzegać Go w bliźnim. Ksiądz biskup Józef Zawitkowski przyjął to powołanie i słuchał z ufnością Bożego głosu. To Boże prowadzenie widoczne jest na wszystkich etapach jego życia, które zawsze „grało” w rytm Bożych nut. Spod jego pióra wyszły słowa pieśni: „Panie dobry jak chleb”. Ten wyjątkowy kapłan dobrze znał smak wypiekanego w rodzinnym domu chleba. Urodzony w malutkiej nadpilickiej wsi 23 listopada 1938 r. doskonale wiedział, czym jest ciężka praca i jak cenny jest bochenek chleba, którym można nakarmić najbliższych. Od roku 1980 głosił kazania podczas Mszy Świętych w kościele św. Krzyża w Warszawie, które były transmitowane przez Program Pierwszy Polskiego Radia. Przez ostatnie lata pełnił funkcję biskupa pomocniczego seniora diecezji łowickiej. Był wybitnym kaznodzieją oraz autorem poetyckich katechez i rozważań. Tworzył również pod pseudonimem Ksiądz Tymoteusz. 29 października 2020 r. Bóg powołał go przed swoje oblicze. Niniejsza książka to owoc dziesiątek godzin rozmów z księdzem biskupem, w czasie których dzielił się swoimi wspomnieniami i przemyśleniami. Nie wiemy, jakie były ostatnie słowa Józefa Zawitkowskiego, ale chciejmy wierzyć, że wyszeptał to, co zawsze mówił przy pożegnaniu: „Ostańcie z Bogiem, ludzie kochane!”.  

Rabat: 10 %
44,91 zł
Następny papież - Georg Weigel

Następny papież - Georg Weigel

To poruszająca książka, która zaprasza czytelnika do przemyślenia swej wiary oraz katolickości. George Weigel sprowokował nią już debatę w kolegium kardynalskim, a teraz rozpoczyna ją w Kościele na całym świecie. To publikacja o wyzwaniach nowego papieża, który w świecie pełnym zamętu będzie musiał łączyć wierność tradycji z odwagą pioniera nowej ewangelizacji./Maciej Zięba OP, dominikanin, teolog, filozof, publicysta/ George Weigel w ciągu ostatnich trzydziestu lat prowadził szereg długich rozmów z trzema papieżami: Janem Pawłem II, Benedyktem XVI i Franciszkiem. Wiedza wyniesiona z tych dialogów – jak również z wieloletnich kontaktów z katolikami ze wszystkich kontynentów, reprezentującymi wszystkie stany życia w Kościele – stała się dla niego motywacją do przedstawienia swoich refleksji w tej książce. Autor analizuje główne wyzwania stojące przed Kościołem katolickim w XXI wieku. Proponuje, co powinni zrobić przyszli przywódcy Kościoła, zwłaszcza następny papież, aby pozostać wiernymi działaniu Ducha Świętego. W okresie następnego pontyfikatu Kościół wkroczy bowiem na nieznane terytorium. Kluczowa więc jest refleksja nad dwiema kwestiami: Czego Duch Święty uczy Kościół w okresie przejściowym? Jakie cechy musi posiadać człowiek, który będzie przeprowadzał katolicką wspólnotę przez te przemiany, ponosząc olbrzymią odpowiedzialność i dźwigając ciężkie brzemię urzędu Piotrowego, dzierżącego „klucze królestwa niebieskiego” (Mt 16,19)1.

Rabat: 10 %
26,91 zł
Prostą drogą za Klaretem!

Prostą drogą za Klaretem!

Idź prostą drogą ze św. Antonim Marią Klaretem. Rozpocznij każdy dzień od fragmentu z jednego z dzieł Klareta wraz z krótkim komentarzem napisanym przez misjonarzy klaretynów z całego świata.   Wyrusz w drogę z Klaretem, pozwól mu się poprowadzić! Krótkie myśli każdego dnia nie obciążą twej głowy wielkim traktatem, a pozwolą odkryć więcej, spojrzeć dalej. Pomogą zmieniać twe życie na lepsze i bliższe Boga.  

Rabat: 10 %
30,51 zł
Ćwiczenia duchowe w życiu codziennym - Stanisław Biel SJ

Ćwiczenia duchowe w życiu codziennym - Stanisław Biel SJ

Jednym z niezawodnych sposobów na to, aby wypełnić życie nadzieją, jest medytacja biblijna. Lektura Pisma Świętego przybliża nas do Chrystusa, oświetla życiową drogę i sprawia, że nasze serce staje się pełne pokoju. W codziennym zgiełku trudno nam zatrzymać się, popatrzeć spokojnie na otaczającą rzeczywistość i docenić ją. Trwanie w bliskości z Jezusem pomaga jednak przyjąć Bożą perspektywę, a dzięki temu dostrzec, że nasze życie jest wyjątkowe.  Autor książki, uznany i doświadczony rekolekcjonista, pokazuje, jak możemy nawiązać przyjacielską relację z Panem Bogiem i zaspokoić potrzebę duchowego rozwoju. Korzystając ze swojego doświadczenia, proponuje ponad 70 medytacji i kontemplacji opartych na metodzie św. Ignacego Loyoli. Stanisław Biel SJ (ur. 1961) – rekolekcjonista i kierownik duchowy, udziela Ćwiczeń duchowych w Częstochowie, wcześniej pełnił funkcję dyrektora Domu Rekolekcyjnego w Zakopanem. Autor licznych książek i artykułów z dziedziny duchowości.

Rabat: 10 %
32,31 zł
Dzieje Apostolskie. Katolicki Komentarz do Pisma Świętego - William S. Kurz SI

Dzieje Apostolskie. Katolicki Komentarz do Pisma Świętego - William S. Kurz SI

Komentarz ten jest skierowany do tych, którzy są zaangażowani w posługę duszpasterską lub się do niej przygotowują, oraz do innych osób zainteresowanych badaniem Pisma, by lepiej zrozumieć swą wiarę, zyskać pokarm dla życia duchowego lub dzielić się Dobrą Nowiną z innymi. Mając to na uwadze autorzy koncentrują się raczej na tym, jakie znaczenie ma ten test dla wiary i dla życia, niż na technicznych zagadnieniach zajmujących naukowców; wyjaśniają też Biblię w codziennym języku, niewymagającym przekładania na język  nauczania i katechezy. Chociaż komentarz ten jest napisany z perspektywy wiary katolickiej, autorzy korzystają też z interpretacji proponowanych przez badaczy protestanckich i prawosławnych, żywiąc nadzieję, że posłuży również chrześcijanom innych tradycji. Dzieje Apostolskie ukazują Kościół napełniony misjonarskim dynamizmem. Duch w potężny sposób za pośrednictwem apostołów, diakonów, proroków i zwykłych wiernych, pociąga innych ludzi do Chrystusa (...). Łukasz przedstawia cechy charakteru, mające zasadnicze znaczenie dla uczestniczenia w misji Chrystusa: miłość do Boga i innych ludzi, pragnienie cierpienia dla Ewangelii, posłuszeństwo Duchowi Świętemu, odwagę, wierność, wytrwałość, śmiałość (...). Dzieje Apostolskie mogą zatem odnowić nasz sposób pojmowania powołania Kościoła do ewangelizacji, a także naszego powołania ewangelizacyjnego, jako pojedynczych osób wierzących w Chrystusa. O serii: Przystępna, praktyczna, rzetelna seria Katolicki Komentarz do Pisma Świętego obejmuje 17 tomów komentarzy do każdego zdania Nowego Testamentu. Jej adresatami są zarówno duszpasterze, jak również osoby szukające pomocy w osobistej lekturze Słowa. O unikalności serii stanowi po pierwsze fakt przytaczania przez autorów osiągnięć biblistów. Nie zagłębiają się oni w dyskusję, ale prezentują wnioski, które są najbardziej uzasadnione i dość powszechnie akceptowane przez biblistów. Po drugie, wskazują na użycie tekstu w tradycji Kościoła. Obficie odwołują się do Ojców Kościoła, Katechizmu i dogmatów. Po trzecie, wyjaśniają tekst tak, by łatwo można było przełożyć go na praktykę życia i modlitwy. Dzięki temu czytelnik nie musi być studentem biblistyki ani teologiem, księdzem czy katechetą, żeby oprzeć się na przystępnej i rzetelnej interpretacji Biblii przeprowadzonej zgodnie z wytycznymi Soboru Watykańskiego II.

Rabat: 10 %
49,41 zł
Prawda i wolność. Rozważania o współczesności - Josef Ratzinger

Prawda i wolność. Rozważania o współczesności - Josef Ratzinger

"Naszym problemem jest właśnie to, że dzielimy świat w sposób sektorowy, a przy tym, myśląc i działając, możemy nim dysponować w sposób dotąd prawie nie do przewidzenia. Zarazem jednak wciąż pozostają bez odpowiedzi niedające się uchylić pytania o prawdę i wartość, o życie i śmierć". Jedną z cech charakterystycznych współczesnego myślenia jest postrzeganie kluczowych pojęć jako oderwanych od siebie. Ta fragmentaryczność w dużej mierze dotyczy prawdy oraz wolności. Wskutek tego operuje się wieloma „prawdami”, a wolność utożsamia się wyłącznie z osobistą chęcią do podejmowania działań. Tak widziany świat staje się rozmyty, przez co trudno się w nim odnaleźć. Joseph Ratzinger proponuje inne myślenie. Nie odrywa od siebie prawdy, wolności, wiary, tolerancji i rozumu. Czyni wręcz przeciwnie – wskazuje na ich integralność. Dowodzi przy tym, że takie postrzeganie owych pojęć pozwala odzyskać człowiekowi spójność myślenia i dzięki temu żyć w sposób bardziej pełny. W teologii Ratzingera wiara jest racjonalna, racjonalność wierząca, wolność żyje prawdą, a rozum szukający prawdy staje się wolny i spontanicznie twórczy. W życiu chodzi o wiarę i o rozum, i o prawdę, i o wolność. W życiu chodzi o to wszystko, bo w nim najważniejsza jest miłość, która nie istnieje bez prawdy i wolności.ks. prof. Robert J. Woźniak

Rabat: 10 %
31,41 zł
Wiosna Kościoła, która nie nadeszła - Bp Athanasius Schneider, Paweł Lisiecki

Wiosna Kościoła, która nie nadeszła - Bp Athanasius Schneider, Paweł Lisiecki

Potrzebujemy radykalnej odnowy, powrotu do korzeni, dbałości o to, co święte.Dlaczego Kościół katolicki jest pogrążony w tak głębokim kryzysie? Jaka będzie nasza wiara po okresie zamkniętych kościołów? Czy uda nam się ocalić to, co w Kościele najświętsze? Wyjątkowa rozmowa Pawła Lisickiego z biskupem Athanasiusem Schneiderem, niemieckim kapłanem od lat posługującym w Kazachstanie, pokazuje oblicze Kościoła, o którym często zapominamy. Rozmówcy stawiają odważne pytania i formułują trafne diagnozy chorób, które dotknęły Kościół. Zastanawiają się między innymi nad tym, z jakiego powodu biskupi nie reagują stanowczo na ruch LGBT+ i czy istnieje jeszcze w ogóle chrześcijańska Europa? Dlaczego abdykacja Benedykta XVI może być dla Kościoła tragiczna w skutkach? I czy iskra odnowy rzeczywiście wyjdzie z Polski? Głos biskupa Schneidera to odwaga głoszenia i wskazywania, czym dla katolika jest powrót do źródeł.

Rabat: 10 %
35,91 zł
Koczownik Boga Abraham-Krzysztof Wons ks.

Koczownik Boga Abraham-Krzysztof Wons ks.

Zbliżmy się do serca i duszy Abrahama - koczownika Boga, by poznać z bliska naszego ojca w wierze. Mamy w sobie coś z jego natury. Należymy do tego samego szczepu wierzących, co nasz duchowy protoplasta. Będziemy uczyli się od niego „koczowania” w wierze. Abraham to konkretny ludzki żywot domagający się kontynuacji.  Zdecydujmy się na wspólne „koczowanie” z Abrahamem po wersetach Biblii - śladach Boga. Czytając te rozważania, szybko się przekonamy, że przeżywamy walki i kryzysy, i choć nie w takiej samej mierze, co on, to jednak są one bliźniaczo podobne do jego zmagań. Przez swoje doświadczenie Abram pomaga nam rodzić się na nowo do wiary w Boga obietnicy. Historia Abrahama, koczownika Boga, to konkretny ludzki żywot, w którym wypełnia się głębokie doświadczenie Boga, żywot domagający się kontynuacji.

Rabat: 10 %
24,21 zł
Życie instrukcja obsługi-Piotr Pawlukiewicz ks.

Życie instrukcja obsługi-Piotr Pawlukiewicz ks.

Jedyna instrukcja obsługi, którą naprawdę musisz przeczytać!Ksiądz Piotr Pawlukiewicz jak nikt inny potrafił poruszyć słowem, dotykając najodleglejszych zakamarków naszych serc. Teraz, w nigdy nie publikowanych, bardzo osobistych tekstach, z lekkim przymrużeniem oka bierze na warsztat najważniejsze dla nas tematy.Miłość, wolność, cierpienie, nadzieja – wszyscy używamy tych słów, ale czy kiedykolwiek zastanawialiśmy się nad ich znaczeniem? Czy potrafimy nazwać uczucia, z którymi musimy się mierzyć? Czy potrafimy kochać i rozumiemy, dlaczego dotyka nas cierpienie? Co tak naprawdę daje nam siłę? Kim jest Bóg i dlaczego warto dla Niego zwariować?Jesteście rozsądnymi ludźmi, a przecież, na litość boską, na mszy klękacie przed białym chlebkiem. (...) Potem ja z tym białym chlebkiem przechodzę przez kościół i kładę go wam na język. Wy zamykacie oczy i robicie taką poważną minę.Zwariowaliście? Albo inny przykład: przynosicie swoje dzieci do kościoła, a my, księża, polewamy je wodą z buteleczki. Wy się na tę okazję odświętnie ubieracie. Co więcej, czytamy na mszach w kółko tę samą jedną książkę. Ja ją jeszcze całuję. Przecież to jest wariactwo. Totalna głupota. Warto byłoby mszę świętą zaczynać od słów: „Pan z wami, wariatami". „I z duchem twoim, idioto". I tu nie ma powodu do obrazy. Dobry chrześcijanin jest dla świata głupi.fragment książki

Rabat: 10 %
35,99 zł
O godności kobiety - Kardynał Stefan Wyszyński

O godności kobiety - Kardynał Stefan Wyszyński

“Postarajmy się spojrzeć na kobietę oczyma Ojca-Stwórcy...”-ta zachęta kardynała Wyszyńskiego jest ponadczasowa, niezależna od sytuacji społecznej, politycznej, kulturowej.... Wygłoszone przez niego kilkadziesiąt lat temu kazania i konferencje nie tracą na aktualności. Godność kobiety rozważana jest począwszy od Bożego zamysłu na jej istnienie, poprzez wskazanie na Maryję jako na wzór, opis więzi kobiety z Kościołem aż po wezwanie skierowane do kobiet, aby stanęły na straży życia.Słowa Prymasa są podnoszące na duchu i inspirujące także we dzisiejszych realiach życia.

Księża na Księżyc! Tylko co dalej? - Piotr Pawlukiewicz ks.

Księża na Księżyc! Tylko co dalej? - Piotr Pawlukiewicz ks.

Jeden z najpopularniejszych polskich rekolekcjonistów, wspominając swoje kapłaństwo, opowiada o trudnych ostatnio relacjach między księżmi a świeckimi. Nie stroniąc od ciętych i błyskotliwych uwag, uczy nas, jak w każdej sytuacji samemu odkrywać, gdzie leży prawda. Dostrzegać dobro – nie tylko tam, gdzie jest ono oczywiste.Polscy księża jeżdżą odlotowymi bmw czy może raczej trzymają w garażach wysłużone golfy? Czas wolny spędzają na „branżowych” zabawach czy przeżywając własną samotność w czterech ścianach plebanii? A co, jeśli są i tacy, i tacy? Czy postawa księdza mówi nam wszystko o tym, jaki jest Bóg? Czy żeby dziś chodzić w sutannie, trzeba być bohaterem? Czy fajny i życiowy ksiądz to naprawdę najlepszy kapłan, na jakiego możemy trafić? Czy antyklerykalizm jest zły? I jak powinien odnaleźć się w tym wszystkim katolik?W ostatniej książce, nad jaką pracował, ks. Piotr mówi: „W Kościele nie istnieją tematy, o których nie warto mówić. Jeśli ktoś je porusza, to znaczy, że trzeba je wytłumaczyć. Nie możemy nabierać wody w usta”.

Rabat: 10 %
33,29 zł
Kazania dla dzieci na rok A

Kazania dla dzieci na rok A

Wychodząc naprzeciw potrzebom duszpasterskim, związanych z głoszeniem homilii dla dzieci bp Antoni Długosz i ks. Roman Ceglarek oddają w ręce kapłanów praktyczną książkę, która pomoże mówić do dzieci tak, aby je zainteresować i zatrzymać uwagę na przekazie homiletycznym. Nie jest to pozycja z abstrakcyjnymi i wzniosłymi mowami, ani infantylnym językiem, ale pozycja, która może być wspaniała pomocą, opartą na wieloletnim doświadczeniu kaznodziejskim i pracy z dziećmi, pozwalającą w skuteczny sposób przemawiać do wymagających, małych słuchaczy.Dodatkowo, książka zawiera płytę z nagraniami, które dla kapłanów mogą stanowić pomoc w głoszeniu, a dla dzieci dodatkowy bodziec do zapamiętania i przeżywania Słowa Bożego.

Rabat: 10 %
31,41 zł
Celibat

Celibat

Czy celibat to perwersja? Relikt zamierzchłych czasów? Mit, którym i tak nikt nie żyje?A może jednak znak proroczy?Niektórzy wiążą jego istnienie ze skandalem pedofilskim w Kościele, dramatycznym spadkiem powołań i brakiem kapłanów na terenach misyjnych. Pojawia się więc coraz częściej postulat jego zniesienia. Słusznie? Zbliża się kres celibatu czy też jest on nierozerwalnie związany z posługą kapłańską? Arcybiskup Grzegorz Ryś we wnikliwy sposób pokazuje, dlaczego Kościół rzymski w pewnym momencie zakazał kapłanom zawierania małżeństw i jakie towarzyszyły temu trudności. W obecnym, drugim poszerzonym wydaniu przedstawia również głęboko teologiczne i duszpasterskie spojrzenie na to, czym w istocie jest czystość i idąca za nią bezżenność kapłanów. Wygląda na to, że historia celibatu jeszcze się nie skończyła.

Rabat: 10 %
26,91 zł
Modlitwy Powszechne 2020 Rok A Cykl II – WKŁAD

Modlitwy Powszechne 2020 Rok A Cykl II – WKŁAD

„Modlitwy Powszechne” na każdy dzień roku. Czytelna czcionka, przejrzysta forma. Zestaw podstawowy (tzw. wkład) obejmuje:– kartkę „Modlitw” na każdy dzień roku (wpinaną do segregatora), – wspomnienia obowiązkowe w diecezjach – dodatek żółty,– Msze Święte obrzędowe i okolicznościowe – dodatek niebieski, – pełne obrzędy wstępne Mszy z nutami,– uroczyste błogosławieństwa i modlitwy nad ludem na zakończenie Mszy Świętej, – materiały dodatkowe do pobrania przez Internet. Każda kartka „Modlitw” zawiera: modlitwę powszechną, wprowadzenie do Mszy Świętej z aktem pokuty (różne formy), słowo przed rozesłaniem, pełny formularz mszalny. Słowo przed rozesłaniem zostało umieszczone na końcu każdego miesiąca. Materiały dodatkowe są dostępne w formie pobrania przez Internet. Szczegóły w każdym egzemplarzu „Modlitw”. Materiały do pobrania przez Internet zawierają:– niedzielne Msze św. z udziałem dzieci (wprowadzenie, akt pokuty, modlitwa powszechna, słowo przed rozesłaniem), – komentarze do czytań biblijnych na niedziele i uroczystości,– ogłoszenia duszpasterskie na niedziele i uroczystości,– propozycje śpiewów na niedziele i uroczystości,– komentarze do liturgii Triduum Paschalnego. Materiały można otworzyć w każdym edytorze tekstu i dowolnie modyfikować.Takie rozwiązanie umożliwia łatwe dostosowanie ich do potrzeb danej wspólnoty parafialnej

Modlitwy Powszechne 2020 Rok A Cykl II – KOMPLET

Modlitwy Powszechne 2020 Rok A Cykl II – KOMPLET

„Modlitwy Powszechne” na każdy dzień roku. Czytelna czcionka, przejrzysta forma. Zestaw podstawowy (tzw. wkład) obejmuje:– kartkę „Modlitw” na każdy dzień roku (wpinaną do segregatora), – wspomnienia obowiązkowe w diecezjach – dodatek żółty,– Msze Święte obrzędowe i okolicznościowe – dodatek niebieski, – pełne obrzędy wstępne Mszy z nutami,– uroczyste błogosławieństwa i modlitwy nad ludem na zakończenie Mszy Świętej, – materiały dodatkowe do pobrania przez Internet. Każda kartka „Modlitw” zawiera: modlitwę powszechną, wprowadzenie do Mszy Świętej z aktem pokuty (różne formy), słowo przed rozesłaniem, pełny formularz mszalny. Słowo przed rozesłaniem zostało umieszczone na końcu każdego miesiąca. Dodatkowo do kompletu proponujemy:elegancki segregator do wpięcia kartek „Modlitw Powszechnych” wraz z zakładką, na której umieszczonozestaw wezwań modlitw powszechnych za zmarłych i w różnych potrzebach, oraz naklejką z tekstem Gloria i Credo. Materiały dodatkowe są dostępne w formie pobrania przez Internet. Szczegóły w każdym egzemplarzu „Modlitw”. Materiały do pobrania przez Internet zawierają:– niedzielne Msze św. z udziałem dzieci (wprowadzenie, akt pokuty, modlitwa powszechna, słowo przed rozesłaniem), – komentarze do czytań biblijnych na niedziele i uroczystości,– ogłoszenia duszpasterskie na niedziele i uroczystości,– propozycje śpiewów na niedziele i uroczystości,– komentarze do liturgii Triduum Paschalnego. Materiały można otworzyć w każdym edytorze tekstu i dowolnie modyfikować.Takie rozwiązanie umożliwia łatwe dostosowanie ich do potrzeb danej wspólnoty parafialnej

130,00 zł
130,00 zł
Na ambonkę Tom III Styczeń - Czerwiec

Na ambonkę Tom III Styczeń - Czerwiec

Pomoc duszpasterska do wykorzystania w miejscu przewodniczenia lub przy ambonce. Tom III przeznaczony jest na dni wspomnień, świąt i uroczystości w okresie od stycznia do czerwca włącznie i zawiera:- obrzędy wstępne- antyfony na wejście- krótkie rozważanie do Ewangelii na dany dzień- propozycje modlitwy wiernych- kolekty- modlitwy po Komunii- Obrzędy zakończenia (uroczyste błogosławieństwa, modlitwy nad ludem).

Rabat: 10 %
54,00 zł
Na ambonkę Tom IV Lipiec - Grudzień

Na ambonkę Tom IV Lipiec - Grudzień

Pomoc duszpasterska do wykorzystania w miejscu przewodniczenia lub przy ambonce. Tom IV przeznaczony jest na dni wspomnień, świąt i uroczystości w okresie od lipca do grudnia włącznie i zawiera:- obrzędy wstępne- antyfony na wejście- krótkie rozważanie do Ewangelii na dany dzień- propozycje modlitwy wiernych- kolekty- modlitwy po Komunii- Obrzędy zakończenia (uroczyste błogosławieństwa, modlitwy nad ludem).

Rabat: 10 %
54,00 zł
Parafio obudź się! Wyzwania nowej ewangelizacji

Parafio obudź się! Wyzwania nowej ewangelizacji

PARAFIO OBUDŹ SIĘ! WYZWANIA NOWEJ EWANGELIZACJI Z wielką radością i nadzieją witamy pojawiającą się w Serii Nowej Ewangelizacji książkę katolickiego biskupa Dominka Reya, który odpowiadając na wiele rodzących się w przestrzeni teorii pytań związanych z tematyką nowej ewangelizacji, przechodzi do ukazania konkretnych rozwiązań praktycznych, tak by idee nowej ewangelizacji mogły służyć odnowie naszych parafii i środowisk wiary. Wierzymy, że niniejsza publikacja zostanie przyjęta z dużym zainteresowaniem przez tych, którzy poszukują Bożych impulsów, potwierdzających odkrywane przez nich na modlitwie poruszenia Ducha i intuicje wynikające z miłości do powierzonego im Ludu. ks. Artur Godnarski sekretarz Zespołu KEP ds. Nowej Ewangelizacji Niniejsza książka jest przyczynkiem do refleksji nad nową ewangelizacją, do której zachęca z całego serca papież. [...] Celem niniejszego opracowania jest ukazanie pilnej potrzeby ewangelizacji naszego postmodernistycznego społeczeństwa oraz zachęta do ponownego przyjrzenia się funkcjonowaniu Kościoła i wspólnot, co może doprowadzić do autentycznego nawrócenia duszpasterskiego. Czytelnik znajdzie tu konkretne wskazówki dotyczące nowej ewangelizacji, szczególnie w odniesieniu do parafii (część druga). Dokumenty zamieszczone w aneksie ukazują natomiast perspektywę działań misyjnych, jaka pojawia się przed nami. bp Dominique Rey Autor: bp Dominique ReyOprawa: miękkaFormat: 145 x 205 mmIlość stron: 272Wydawca: Przystanek Jezus

Rabat: 10 %
32,40 zł
Ostatnie wołanie Maryi

Ostatnie wołanie Maryi

Aby świat poznał, jak straszny jest gniew Ojca Niebieskiego wobec współczesnego świata, Bóg przygotowuje wielkie oczyszczenie całej ludzkości.Matka Boża w Akicie Ksiądz Stefano Gobbi, Sekretarz Matki Bożej, pisał, że Maryja jest straszna i potężna. Straszna dla wszystkiego, co demoniczne, i potężna, gdy roztacza nad nami swoją opiekę. Jak rozumieć wydarzenia ostatnich dekad? Co Maryja chce nam powiedzieć o czasach zamętu, w których żyjemy? Jaką nadzieję nam pozostawia? Ksiądz Piotr Glas, który Maryi oddał całe swoje kapłańskie życie, prowadzi nas przez kolejne orędzia naszej Matki – w Fatimie, Akicie, Kibeho i La Salette – w których Maryja wzywała do przemiany serc. Jej wołania to odpowiedź na współczesny kryzys wiary. To także konkretne wskazówki, co mamy zrobić, by przygotować się na przyjście naszego Pana. 

Rabat: 10 %
29,61 zł
Homilie do Drugiego Listu św. Pawła do Koryntian

Homilie do Drugiego Listu św. Pawła do Koryntian

Homilie św. Jana Chryzostoma do Drugiego Listu św. Pawła do Koryntian to pierwszy tom serii wydawniczej Biblia Ojców. Obejmuje ona przekłady na język polski biblijnych homilii, kazań i komentarzy zarówno ojców Kościoła, jak i najwcześniejszych pisarzy kościelnych. Teksty te przekazują cały klimat myślowy bliski apostołom, a zarazem pozwalają nam, utrudzonym na tysiącletnich drogach Kościoła, poczuć świeżość samych jego początków, jak też świeżość pierwszych jego wspólnot. W homiliach Jana Złotoustego ujawnia się zasada praedicatio perennis – pełne wiary odwoływanie się do Pisma Świętego. Ten gorliwy pasterz niestrudzenie objaśnia ludowi kolejne księgi Pisma, fragment za fragmentem, przekazując skarby Bożego słowa, w czym może być wzorem także dla współczesnych kaznodziejów. Książka może zainteresować nie tylko teologów czy duszpasterzy, ale każdego, kto chce wsłuchać się w rozbrzmiewające niegdyś w Konstantynopolu słowa, które przyczyniły się do powstania naszej chrześcijańskiej kultury. Przekład z języka greckiego opatrzony wprowadzeniem i notami ks. Antoni Paciorek.   ks. prof. dr hab. Antoni Paciorek (ur. 1945) – biblista, filolog klasyczny, autor licznych publikacji książkowych, m.in. Jezus z Nazaretu. Czasy i wydarzenia (2015); Przypowieści Jezusa. Wprowadzenie i objaśnienie (2013). Inicjator, współredaktor i współautor serii Nowy Komentarz Biblijny do Starego i Nowego Testamentu (dotychczas kilkadziesiąt tomów), a także serii biblijno-liturgicznej Biblia w liturgii Mszy Świętej (osiem tomów) i Biblii Ojców. Był także inicjatorem i przez kilka lat redaktorem naczelnym i wydawcą istniejącej nadal serii biblijno-teologicznej Scripturae Lumen.

Rabat: 10 %
44,96 zł
Christus Vivit Posynodalna adhortacja apostolska . Do młodych i całego Ludu Bożego

Christus Vivit Posynodalna adhortacja apostolska . Do młodych i całego Ludu Bożego

Najnowsza adhortacja papieża Franciszka jest skierowana przede wszystkim do ludzi młodych. Ojciec Święty z miłością przypomina w niej prawdy naszej wiary i zachęca do wzrastania w świętości i w trosce o własne powołanie. Równocześnie zwraca się do całego Ludu Bożego – duszpasterzy i wiernych – aby potraktować opiekę nad młodzieżą jako nowe wyzwanie i szansę do pobudzenia własnego wzrostu duchowego. W swoim nauczaniu z jednej strony, ostrzega przed tworzeniem zamkniętych duszpasterstw, które mogą w pewien sposób izolować młodych od rodziny i wpływów otaczającego ich świata, Z drugiej, zachęca duszpasterzy do podejmowania inicjatyw, które będą umacniały młodzież w byciu świadkami Chrystusa oraz w wypełnianiu misji dawania siebie innym, które co prawda kosztuje, ale przynosi owoc obfity.Według papieża Franciszka młodość nie jest okresem życia, ale stanem serca. Ludzie młodzi są nie tylko przyszłością świata, ale przede wszystkim jego teraźniejszością, w którą wnoszą bezcenny wkład. Dzięki temu Kościół przez wieki może się nieustannie odnawiać na różnych etapach swojej długiej historii. Ojciec Święty poświęcił również wiele uwagi sytuacji ludzi młodych, którzy żyją w rzeczywistości wojny i doznają przemocy w niezliczonej różnorodności jej form: porwań, haraczy, przestępczości zorganizowanej, handlu ludźmi, wykorzystywania seksualnego i niewolnictwa, przemocy wojennej itp. Pomimo tych traumatycznych doświadczeń zachęca ich, aby nigdy nie pozwolili sobie odebrać nadziei:Niezależnie od tego, jak bardzo byś się oddalił, Zmartwychwstały jest obok ciebie, wzywa cię i czeka na ciebie, abyś zaczął od nowa. Kiedy czujesz się stary z powodu smutku, urazów, lęków, wątpliwości lub porażek, On będzie przy tobie, aby na nowo dać ci siłę i nadzieję.

Rabat: 10 %
8,99 zł
Duch liturgii

Duch liturgii

Co jest zgodne z duchem liturgii? Ksiądz i wierni razem zwróceni ku Panu czy ksiądz i wierni patrzący na siebie? Cisza modlitewna czy głośne recytacje? Muzyka sakralna czy piosenki do gitary? Uświęcony obrzęd czy atmosfera i spontaniczność? Zachowanie kanonu modlitwy czy swobodna twórczość? Święte obrazy czy puste ściany? Na ołtarzu krucyfiks czy tylko mikrofon? Przed Panem na klęczkach czy na stojąco? Książka „Duch liturgii” została przyjęta w świecie jako zarys odbudowy liturgii katolickiej i zaproszenie do szkoły modlitwy. Nie jest to więc książka tylko dla specjalistów; teologów czy liturgistów. „Duch liturgii” (tak bardzo różny od „ducha czasu”) to arcyciekawa książka o tym, co najważniejsze: o naszej modlitwie i o liturgii, która, jak przypomniał Sobór Watykański II, stanowi „źródło i szczyt życia Kościoła”.

Rabat: 10 %
31,41 zł
Ksiądz też ma dwie nogi... dylematy posługi kapłańskiej

Ksiądz też ma dwie nogi... dylematy posługi kapłańskiej

Takiej książki jeszcze nie było! Chyba nikt do tej pory nie pisał o kapłaństwie w taki sposób, jak robi to o. Piotr Różański SP. Jest to prawdziwy „raport frontowca”, ukazujący skalę wyzwań przed jakimi staje każdy, kto decyduje się podążać drogą kapłaństwa. W swojej, okraszonej odrobiną humoru, opowieści Autor koncentruje się na ukazaniu całego bogactwa relacji, jakie łączą kapłana z wiernymi, rozprawiając się przy tym z wieloma stereotypami i mitami wypaczającymi prawdziwy obraz kapłaństwa. Jednakże książka ta nie jest akademickim wykładem o kapłaństwie jako wspaniałej i wyjątkowej godności, lecz opowieścią o konkretnym człowieku, który zmaga się z konkretną rzeczywistością w równym stopniu kształtowaną przez niego, jak i przez tych, którym został dany, czyli wiernych. Rzeczywistość ta jest dla kapłana tym trudniejsza, że towarzyszy jej ogromny ciężar odpowiedzialności przed Bogiem za zbawienie swoje i wiernych. Jest to opowieść o kapłaństwie w wymiarze praktycznym, która pomoże nam zrozumieć wiele dotyczących kapłańskiej posługi dylematów, a przede wszystkim to, że ksiądz, mimo godności, jaką został obdarowany, jest człowiekiem jak każdy z nas, z całym towarzyszącym temu bagażem konsekwencji. Zanim zarzucisz jakiemuś kapłanowi najgorsze niegodziwości, poczekaj, bo być może nie wiesz co czynisz. Może najpierw przyjrzyj się sobie, bo kto wie czy nikczemności, które zarzucasz kapłanowi nie są odzwierciedleniem Twoich własnych słabości? Największym walorem tej książki, który jeszcze wzmacnia siłę ewangelicznego przekazu, jest zdroworozsądkowe podejście Autora do tematu. Nie uciekając się do zbędnych sofizmatów, bez owijania w bawełnę Ojciec Piotr – charyzmatyczny wychowawca młodzieży - po prostu mówi jak jest, ukazując przy okazji skalę naszego religijnego analfabetyzmu.

Roraty 2018 Zestaw - zeszyt z naukami, płyta CD, dekoracja

Roraty 2018 Zestaw - zeszyt z naukami, płyta CD, dekoracja

W drugim roku poświęconym w Kościele Duchowi Świętemu materiały roratnie przybliżą uczestnikom spotkań adwentowych Trzecią Osobę Trójcy Przenajświętszej. Przez przykład postaci biblijnych dzieci poznają dary Ducha Świętego, a przez historie ludzi bardziej nam współczesnych – Jego owoce.   Zestaw na Roraty 2018 zawiera: Dla ułatwienia pracy z dziećmi przygotowano zeszyt z naukami roratnimi dla prowadzącego. Zeszyt zawiera pytania i zadania na każdy dzień. Płyta CD audio z krótkimi fragmentami nauk roratnych, piosenką „Z Duchem Twoim” w wykonaniu Magdy Anioł napisaną specjalnie na tegoroczne roraty. Spis treści:1-17. Nagrania nauk na każdy dzień rorat. Czyta Łukasz Tura18. Piosenka: Z Duchem Twoim (muzyka i słowa: Adam Szewczyk)19. Piosenka: Duchu Święty pocieszaj mnie – wykonanie Arka Noego20. Piosenka: O Stworzycielu, Duchu, przyjdź – wykonanie Arka Noego Dekoracja do kościoła formatu 95 x 268 cm przedstawiająca Ducha Świętego pod postacią białej gołębicy. Do dekoracji dołączono naklejki z darami Ducha Świętego po jednej na każdy dzień rorat. Wewnątrz opakowania zamieszczono również plakat zapraszający na nabożeństwa do powieszenia w gablocie kościoła. Dekoracja wydrukowana jest na białym kartonie o gramaturze 250. Jest tego samej wielkości co poprzednie dekoracje. Będzie pasowała do wcześniej przygotowanych ramek lub stelaży.  

125,00 zł
Ryk Oślicy

Ryk Oślicy

Jeśli szukamy prawdy Bożej, powstaje zaraz problem, gdzie jej mamy szukać. Nasza młodzież wychowywana jest na lekturze Pisma św., i to bardzo dobrze; ale od kapłanów wiecznie się słyszy „Pan Jezus powiedział do siostry Faustyny…”, „Matka Boża powiedziała w Fatimie…” Czasami odnoszę wrażenie, że edukacja seminaryjna odsuwa kleryków od Biblii, która okazuje się niejasną mieszaniną legend (jakkolwiek naukowo nazywanych), a za jedyną godną dosłownego traktowania podstawę wiary zostawia się im prywatne objawienia. Przesadzam zapewne, ale nie bez prowokacji. Mówiłam już o tym w „Oślicy”, więc tu tylko przypominam, że problem jest. Sama pamiętam, jak ileś lat temu różni wykładowcy tłumaczyli nam, że epizod ewangeliczny z aniołem mówiącym do betlejemskich pasterzy nie może być prawdą historyczną, skoro anioł używa przy wzmiance o Mesjaszu słowa „Pan”, które dla słuchaczy mogło oznaczać tylko Boga, a dopiero później, już przez chrześcijan, zostało zastosowane do Chrystusa… Kolejna scena ewangeliczna została włożona między bajki (jakkolwiek naukowo nazywane), i tylko nikt nie wyjaśniał, co w takim razie robić z psalmem 109: Rzekł Pan do Pana mego… – niewątpliwie każdemu ówczesnemu Żydowi dawno znanym.

Rabat: 10 %
18,00 zł
O życiu i śmierci kazania pogrzebowe i cmentarne

O życiu i śmierci kazania pogrzebowe i cmentarne

Aby żyć, nie wystarczy się narodzić; aby żyć, trzeba odejść z tego świata. Jezus nie pokonał śmierci przez jej odrzucenie, ale przez zmartwychwstanie. Śmierć dotyczy nie tylko tych, którzy odeszli, lecz także tych, którzy pozostali wśród żywych.  Płaczemy, bo straciliśmy bliską nam osobę, bo tęsknota i ból wydają się nie do ukojenia, bo nastąpiło coś po ludzku nieodwracalnego. Czas żałoby jest jednym z najtrudniejszych doświadczeń człowieka; kiedy dochodzi do spotkania z tajemnicą śmierci, ziemski wymiar naszego życia traci na znaczeniu. Kazania misjonarzy oblatów Maryi Niepokalanej są przeznaczone dla wszystkich, którzy chcą pogłębić swoją refleksję na temat życia i śmierci. To lektura dla ludzi zmagających się z trudnym okresem żałoby, a także źródło inspiracji dla duszpasterzy szukających nowych kaznodziejskich ujęć problemu śmierci człowieka. Bogactwo odniesień biblijnych zawartych w kazaniach pozwala Czytelnikom odnaleźć te fragmenty Pisma Świętego, które dotyczą tajemnicy odejścia z tego świata, i połączyć doświadczenia codzienności ze słowem Bożym.     Stron: 160 ISBN: 978-83-7580-584-0Oprawa:Miękka

Rabat: 10 %
17,91 zł
Misja Panama

Misja Panama

Książka, wydana przez Wydawnictwo GOTÓW, stanowi cegiełkę w projekcie "Bilet dla Brata 2.0", dzięki któremu będzie można sfinansować część kosztów wyjazdu polskiej młodzieży na Światowe Dni Młodzieży 2019 w Panamie. Książka jest skierowana przede wszystkim do młodych, którzy planują wyjazd na ŚDM Panama 2019, a także do tych, którzy będą musieli pozostać w Polsce, ale chcą łączyć się z rówieśnikami i aktywnie uczestniczyć w przygotowaniach do wielkiego święta młodych. O. Józef opowiada w niej o drodze swojego powołania i o pracy misyjnej, przybliżając jednocześnie bogactwo kulturowe i piękno Panamy. Autor: ks. Józef Gwóźdź SVDRok wydania: 2017ISBN: 978-83-87207-45-8okładka: miękka ilość stron: 131 ( 16 kredowanych) 

Rabat: 10 %
13,50 zł
W głębi serca rozstrzyga się wszystko

W głębi serca rozstrzyga się wszystko

Autor porusza tematykę rachunku sumienia. Pozwala nam odkryć przestrzeń piękna codzienności, którą tworzą cztery postawy: otwartość, poszukiwanie Prawdy, poznanie własnej godności i dobre przeżywanie czasu. Takie podejście do życia usuwa poczucie strachu, buduje zaufanie wobec Boga i własnego wnętrza, wprowadza dyscyplinę pełnego wdzięczności spojrzenia na Stwórcę, bliźniego, siebie i świat. Autor: Zenon Chroma OCDISBN: 978-83-7604-490-3Oprawa: miękkaIlość stron: 162

Rabat: 10 %
13,41 zł
Wołanie Boga

Wołanie Boga

Do Światowych Dni Młodzieży w Panamie coraz bliżej, a przygotowania do nich są coraz bardziej intensywne. W październiku odbędzie się jeszcze jedno niezwykle ważne dla młodych wydarzenie - XV Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów, tym razem obradujące wokół tematu „Młodzież, wiara i rozeznawanie powołania”. Oba te, tak istotne dla Kościoła katolickiego, wydarzenia będzie łączył wspólny motyw przewodni – troska o młodzież i jej relację z Panem Bogiem. Młodość – to piękny czas w życiu. Piękny, ale niekiedy trudny, bo stawia przed koniecznością wyborów, i to takich, które kształtują całe życie. Odwagi i umiejętności podejmowania decyzji ostatecznych, niełatwych, bo niekiedy podejmowanych wbrew rodzinie czy przyjaciołom, nie brakowało świętym, którzy zostali wybrani na patronów ŚDM. Ich losy i wybory opisuje najnowsza książka wydana przez Wydawnictwo GOTÓW Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży - „Wołanie Boga”. Autorem publikacji jest werbista ojciec Józef Gwoźdź SVD – misjonarz,  który od 2000 roku przebywa w Ameryce Łacińskiej a aktualnie posługuje w prałaturze Bocas del Toro w Panamie. Swoją codzienną pracę i zmagania opisał w wydanej wcześniej, również nakładem Wydawnictwa Gotów, książce „Misja Panama”. Większość opisanych w „Wołaniu Boga” świętych pochodzi z Ameryki Łacińskiej lub jest z nią w jakiś szczególny sposób związana. Niektórych z nich znamy bardzo dobrze, o innych nawet nie słyszeliśmy. Warto zatem ich poznać i się z nimi zaprzyjaźnić, bo odkrycie dobrego patrona, kogoś, z kim potrafimy zbudować prawdziwą więź duchową, może stać się wielkim błogosławieństwem. Książkę ilustrują piękne, kolorowe, oficjalne grafiki świętych Światowych Dni Młodzieży w Panamie. Zarówno „Wołanie Boga” jak i „Misja Panama” zostały objęte honorowym patronatem przez bp. Marka Solarczyka, przewodniczącego Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży, Zgromadzenie Księży Werbistów oraz Krajowe Biuro Organizacyjne Światowych Dni Młodzieży. Obie są również cegiełką projektu Bilet dla Brata 2.0 a cześć dochodu z nich z nich zostanie przeznaczona na wsparcie finansowe wyjazdu polskich pielgrzymów na Światowe Dni Młodzieży 2019.  

15,00 zł
Duszpasterstwo młodzieży w Polsce wobec współczesnych przemian

Duszpasterstwo młodzieży w Polsce wobec współczesnych przemian

Publikacja „Duszpasterstwo młodzieży w Polsce wobec współczesnych przemian” zbiera refleksje duszpasterzy i pastoralistów nt. duszpasterstwa młodzieży w Polsce, z uwzględnieniem kontekstów, jakimi są: zbliżający się Synod Biskupów nt. młodzieży, obchodzony w tym roku w Kościele w Polsce rok św. Stanisława Kostki a także doświadczenie ŚDM 2016. „„DUSZPASTERSTWO MŁODZIEŻY W POLSCE WOBEC WSPÓŁCZESNYCH PRZEMIAN” – to wyjątkowa pozycja zawierająca podstawy teologiczne duszpasterstwa młodzieży. W opracowaniu podjęte są także zagadnienia dotyczące rzeczywistości religijnej współczesnej młodzieży, ale także formacji pastoralnej duszpasterzy, liderów i animatorów pracujących z młodzieżą” - Mateusz Jakub Tutak Publikacja powstała z inicjatywy prezesa Polskiego Stowarzyszenia Pastoralistów ks. dr. hab. Tomasza Wielebskiego i ks. Emila Parafiniuka, dyrektora Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM, wydawnictwa „Gotów” Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Zawiera 21 artykułów autorstwa polskich duszpasterzy, pastoralistów i socjologów. Wśród nich m.in.: ks. D. Lipiec, J. Kurosz, ks. M. Polak, ks. B. Dróżdż, ks. D. Kurzydło, K. Koseła, ks. J. Mariański, ks. R. Szauer, M. J. Tutak, ks. E. Parafiniuk, o. S. M. Bałdyga OFM, o. M. Fiałkowski OFM, M. Czekała, M. J. Czekała, ks. A. Lubowicki, P. Staniszewska-Pobikrowska, ks. J. Szpet, A. Rayzacher-Majewska, M. K. Małek, Ks. M. Flader, A.M. Piwko. To książka adresowana do każdego, kto chciałby zapoznać się z badaniami nt. młodzieży i z postrzeganiem przez pastoralistów i duszpasterzy całego kontekstu duszpasterstwa młodzieży w Polsce - ks. Andrzej Lubowicki, asystent generalny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

50,00 zł
Cuda się zdarzają

Cuda się zdarzają

Książeczka Cuda się zdarzają  jest szczególnym świadectwem wiary, że dla Boga wszystko jest możliwe. Każda jej strona tchnie przekonaniem, że Bóg także dzisiaj jest obecny w świecie i w życiu ludzi jako Bóg żywy i dokonuje swą mocą rzeczy nowych - cudownych. Jest to książeczka także o wierze, o mocy Eucharystii, o potędze modlitwy i łasce powołania, a nade wszystko o drodze do nawiązywania bliższej więzi z Jezusem którego miłość pochyla się nad człowiekiem, powołanym do pogłębiania wiary. Siostra McKenna OSC idąc za głosem swego Pana, od wielu lat i w wielu krajach na całym świecie niestrudzenie pełni posługę uzdrawiania, fizycznego i duchowego, i głosi orędzie o litościwej mocy Bożej  Autor: Briege McKenna Wydanie: I Rok wydania: 2000 ISBN: 83-7192-086-5 Stron: 164 Oprawa: miękka

Brewiarz ekologa

Brewiarz ekologa

Brewiarz ekologa to dobra pomoc w wychowaniu do szacunku dla życia, dla dobra i piękna, a także pogłębione wsparcie w kształtowaniu wrażliwego sumienia, z którego wyrasta właściwa postawa względem środowiska naturalnego. Ze wstępu

Rabat: 10 %
26,91 zł
Stuła z logiem Ruchu-Światło Życie

Stuła z logiem Ruchu-Światło Życie

Stuła z haftowanymi emblematami. Na stule umieszczono logo Ruchu-Światło Życie, a także postać Chrystusa Sługi. Stułę wykonano z wysokiej jakości materiału. Stuła idealnie sprawdzi się na rekolekcje oazowe lub prezent dla opiekuna oazy. 

180,00 zł
Celibat - Wczoraj i dziś

Celibat - Wczoraj i dziś

Co jakiś czas pojawia się dyskusja nad aktualnością celibatu w dzisiejszych czasach. Autor książki przedstawia kwestię celibatu w rysie historycznym, sięgając do jego początków, ale nie zabraknie też przedstawienia stanowisk krytycznych. Ksiądz Bogusław Kastelik w swej książce sięga również do nauczania Soboru Watykańskiego II, a także do pontyfikatów ostatnich papieży. Kapłan spogląda też w przyszłość, zastanawiając się nad możliwością wyboru pomiędzy kapłaństwem z celibatem, a kapłaństwem z małżeństwem. Autor od razu kreśli też ewentualne konsekwencje takiego stanu rzeczy. Zaletą książki jest obiektywne spojrzenie.

Hasło Krzyż - inne kazania pasyjne

Hasło Krzyż - inne kazania pasyjne

Niech zachętą do sięgnięcia po tę książkę będą słowa autora: "Chciałbym, żebyśmy spojrzeli na KRZYŻ jak na taką specyficzną krzyżówkę do rozwiązania. Spojrzeli po Chrystusowemu. Spojrzeli inaczej. Spojrzeli i odkryli w KRZYŻU HASŁO, które mam nadzieję pozwoli nam odnaleźć sens naszego życia. Pozwoli otworzyć te najbardziej wstydliwe, może zapomniane, może ukrywane zakamarki naszego człowieczeństwa."   Ks. Tomasz Wojtal - doktor teologii dogmatycznej i duchowości na Papieskim Wydziale Teologicznym w Lugano (CH) oraz absolwent Podyplomowych Studiów z zakresu Formacji Formatorów i Psychologii stosowanej w Wyższym Instytucie dla Formatorów na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie (IT). Wieloletni wicerektor i wychowawca w Międzynarodowym Wyższym Seminarium Duchownym św. Karola Boromeusza w Lugano (CH). Kaznodzieja, rekolekcjonista, kierownik duchowy, współpracownik Centrum Duchowości Ruchu Światło-Życie w Tychach. Od sierpnia 2017 dyrektor Ośrodka Spotkań i Formacji Archidiecezji Katowickiej w Brennej.

Raport o stanie nadziei

Raport o stanie nadziei

Książka porusza temat nadziei, ponieważ w dzisiejszym świecie wydaje się, że tej cnoty brakuje. Tak wynika z analizy, która prowadzi też do kolejnych pytań jakie same się nasuwają. Ten wywiad z kardynałem Müllerem po prostu był potrzebny. Ze słów Prefekta wieje nadzieja i  pozwala nam zrozumieć, że problem to także okazja do rozwoju. Wreszcie nasze sprawy i problemy to przecież część Misterium, planu Bożego, który dokonuje się w historii. Życie człowieka nie mającego nadziei w Bogu po prostu jest trudne. Niech zachętą do lektury tej książki będą słowa: "Z wielkim smutkiem i niepokojem zauważamy, że rzeczywiście niewielu nam współczesnych, (...)ufa, że historia, w tym ich własna historia osobista, ma swój określony przebieg, swoje źródło i cel. (...) Nie biorą pod uwagę tej szlachetnej opowieści - która wyniosłaby ich na wyżyny, która nadałaby sens ich życiu, dzięki której zrozumieliby, po co tu są, po co żyją, po co cierpią - czego efektem jest kryzys nadziei.”  Gerhard L. Müller - ceniony teolog, biskup Ratyzbony (2002–2012), prefekt Kongregacji Nauki Wiary (2012–2017), kardynał; bliski współpracownik Benedykta XVI.

39,90 zł
29,90 zł
Daję ci słowo - rekolekcje dla kapłanów

Daję ci słowo - rekolekcje dla kapłanów

Ta książka to zapis rekolekcji dla kapłanów wygłoszonych przez kardynała Martiniego, które odbyły się w Górach Judzkich, 10 km od Jerozolimy. Rekolekcje mówią o Bogu, któy stwarza, obiecuje, wyzwala, nakazuje, otacza opieką i kocha. Głoszący swe nauki oparł na słowie Bożym, co w Ziemi Świętej - ziemi Słowa, nabiera wielkiej głębi. Kardynał Carlo Maria Martini (1927-2012) - jezuita, arcybiskup Mediolanu, biblista, propagator Lectio divina, autor wielu książek; bliski współpracownik św. Jana Pawłą II, po przejściu na emeryturę zamieszkał w Ziemi Świętej. 

Rabat: 10 %
22,41 zł