ks. Jarosław Międzybrodzki

ks. Jarosław Międzybrodzki

Ks. Jarosław Międzybrodzki  - doktor teologii, wieloletni moderator Ruchu Światło-Życie, pełnił posługę egzorcysty archidiecezji katowickiej. Obecnie proboszcz parafii Ścięcia Św. Jana Chrzciciela w Rudzie Śląskiej – Goduli.

Dojrzewanie duchowe. Droga świętego Pawła CD mp3 - ks. Jarosław Międzybrodzki

Dojrzewanie duchowe. Droga świętego Pawła CD mp3 - ks. Jarosław Międzybrodzki

Dojrzewanie duchowe św. Pawła, jego nawrócenie i przemiana jest świetnym przykładem metamorfozy, która musi się dokonać w życiu chrześcijanina. “Każdy z nas otrzymał wiele u progu swego istnienia, ale jakże często nie korzystamy z tego 'wiele'!”- usłyszymy. Musimy odkrywać to, co zostało nam dane we chrzcie świętym. Potrzeba także nawrócenia- czyli powrotu na drogę, jaką przygotował nam Bóg w swoim zamyśle, kiedy nas stwarzał... Prawdziwe apostolstwo wynika zawsze z kontemplacji, z głębokiej relacji z Bogiem- co widać wyraźnie u św. Pawła.  Aby było ono możliwe potrzeba  kopernikańskiego przewrotu:  przejścia od religii prawa do religii wynikającej ze spotkania Żywego Boga. Trzeba też uwierzyć, że im bardziej umieramy dla siebie, wpatrując się w Chrystusa, tym bardziej siebie odnajdujemy...! Warto posłuchać, żeby zacząć dojrzewać!!! Odwagi !!!

24,90 zł
Święty Józef-Zwyczajna świętość-Ks. Jarosław Międzybrodzki (mp3)

Święty Józef-Zwyczajna świętość-Ks. Jarosław Międzybrodzki (mp3)

Dzieci Kościoła potrzebują na nowo odkryć Świętego Józefa, związać się z nim sercem. Przypomina on, że prawdziwe dzieje świata, dokonują się w cichości, w ukryciu, gdyż nie zależą one od tych, którzy są na pierwszych stronach gazet. Józef pozwolił, aby umarły jego plany i pragnienia. Poddał je Bogu i zaufał. Historia zbawienia została powierzona słabemu człowiekowi. Bo słabość poddana Bogu jest miejscem głębokiego z Nim spotkania... Prawdziwa duchowość Świętego Józefa polega na tym, by strzec Jezusa i Maryi. To trzeba nam koniecznie odkryć! Do tej duchowości jesteśmy zaproszeni... Naprawdę warto posłuchać! Płyta jest zapisem rekolekcji wygłoszonych w ramach  Wielkiego Postu w marcu 2021.Są one oparte o List papieża Franciszka "Patris Corde".

Rabat: 10 %
27,00 zł
Bóg pysznym się sprzeciwia a pokornym łaskę daje CD MP3

Bóg pysznym się sprzeciwia a pokornym łaskę daje CD MP3

Ks. Międzybrodzki stawia pytanie: dlaczego pokora, uniżenie ma być dla nas wzorem? A co z samorealizacją, poczuciem swojej wartości? Zawarte tu podpowiedzi są analizą wewnętrznych mechanizmów tkwiących w człowieku, które stawiają opór wobec Boga, są analizą pychy. Wymienia za Ewagriuszem z Pontu 12 logismoi, które "wrzeszczą" w człowieku. Nazywa tez czym w istocie jest pokora, mówi o jej źródle, którym jest Bóg. Wymienia 12 stopni pokory wg św. Benedykta, aby zakończyć poruszającym tematem pokory umierania, śmierci człowieka, wskazując przy tym na pokorę umierania Jezusa... Temat jest mocno dotykający i bardzo aktualny na każdym etapie życia. Szczerze polecamy!

Rabat: 10 %
22,41 zł
Jak reagować na zło? - płyta CD MP3

Jak reagować na zło? - płyta CD MP3

Jak reagować na zło?   Z niniejszej płyty dowiesz się jak reagować na zło, którego doświadczamy i którego jesteśmy świadkami. Kto z nas nie zadał sobie pytania na ile przed złem możemy się bronić, a kiedy warto nadstawić drugi policzek? Prowadzący rekolekcje odpowiada na pytania: Czym właściwie jest zło? Czy można nie stawiać oporu złemu? Jak odpowiadać na wsączany w nas jad nieżyczliwości? Polecamy wszystkim doświadczającym niemocy z powodu doświadczania i obserwowania cierpienia, a także tym, którzy chcą usłyszeć logikę Bożej sprawiedliwości i miłosierdzia. ks. Jarosław Międzybrodzki - doktor teologii duchowości, wieloletni moderator Ruchu Światło - Życie, obecnie proboszcz parafii ścięcia św. Jana Chrzciciela w Rudzie Sląskiej - Goduli.

Rabat: 10 %
22,41 zł
Umiłowanie woli Bożej - płyta CD MP3

Umiłowanie woli Bożej - płyta CD MP3

Niniejsze rekolekcje składają się z konferencji i kazań. Poruszają temat, od którego chętnie uciekamy, sądząc, że Wola Boża łączy się z jakimś ograniczeniem, przymusem, niechcianym cierpieniem... Podpowiedzi, które tu słyszymy prosto i celnie trafiają w sedno tych obaw. Prowadzą do odkrycia czym w istocie jest Wola Boża, jak się ma do tematu cierpienia i jak ją rozeznać. Pomagają odkryć, że jedynie w Woli Bożej jest nasza wolność i szczęście, bo Wola Boga jest Nim samym...!! Przez całe rekolekcje przewija się modlitwa Zawierzenia Woli Ukochnego Ojca, do której w trakcie ich trwania powstała melodia (plik 22) Polecamy wszystkim utrudzonym pytaniami o Wolę Bożą w swoim życiu i obciążonym lękiem przed nią oraz wszystkim poszukującym ukojenia...   Ks. Jarosław Międzybrodzki - doktor teologii duchowości, wieloletni moderator Ruchu Światło-Życie, obecnie proboszcz Parafii pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Rudzie Śląskiej-Goduli.

Rabat: 10 %
22,41 zł
Krótkie rekolekcje o medytacji Słowa - ks. Jarosław Międzybrodzki (Płyta MP3)

Krótkie rekolekcje o medytacji Słowa - ks. Jarosław Międzybrodzki (Płyta MP3)

Dlaczego tak szybko zniechęcamy się do medytacji nad Słowem Bożym? W jaki sposób medytacja ma wpływ na moje życie w rzeczywistości? Czy wierzymy, że medytacja jest obcowaniem z Bogiem? Nie jest ważne czy w medytacji doszedłeś do wspaniałych wniosków, głębokich przemyśleń. Ważne, abyś przyjmował Obecność Bożą. O tych i innych sprawach związanych ze Słowem Bożym usłyszymy w tych krótkich, ale jakże treściwych rekolekcjach. Ks. Jarosław Międzybrodzki to doktor teologii duchowości, wieloletni moderator Ruchu Światło-Życie, obecnie proboszcz Parafii Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Rudzie Śląskiej-Goduli.

Rabat: 10 %
22,41 zł
Zadośćuczynienie 100-lecie objawień Matki Bożej w Fatimie. Rekolekcje (CD MP3)

Zadośćuczynienie 100-lecie objawień Matki Bożej w Fatimie. Rekolekcje (CD MP3)

Czy chcecie ofiarować się Bogu, aby znosić cierpienia, które On wam ześle jako ZADOŚĆUCZYNIENIE za grzechy, którymi jest obrażany i jako prośba o nawrócenie grzeszników? To pytanie zadała Matka Boża dzieciom w Fatimie. Treści objawienia są aktualne także dzisiaj, w jego setną rocznicę. Aktualna jest także prośba o wynagradzanie za grzechy świata, zwłaszacza za znieważanie Matki Bożej. Rekolekcje są próbą rozjaśnienia tematu, nazwania istoty zadośćuczynienia oraz wezwaniem do odpowiedzi na prośby Maryi!! ks. Jarosław Międzybrodzki – doktor teologii, wieloletni moderator Ruchu Światło-Życie. Obecnie proboszcz Parafii Ścięcia św. Jana Chrzciciela w RudzieŚląskiej-Goduli.

Rabat: 10 %
22,41 zł
Pocieszyć Boga płyta CD MP3

Pocieszyć Boga płyta CD MP3

Temat tych rekolekcji jest kontrowersyjny, bo jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że to Bóg powinien nas pocieszać, a nie my Jego. A jednak nasze Zbawienie dokonuje się przez Wcielenie, Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie Chrystusa, a to znaczy, że Bóg chce abyśmy wpatrywanli się w Jego radość, zadowolenie, szczęście ale i smutek, ból i cierpienie... JAK POCIESZYĆ BOGA? Czy rzeczywiście jesteśmy do tego wezwani? Czy jesteśmy zdolni wpatrywać się w Jego Rany zamiast we własne? Trzeba posłuchać! I odpowiedzieć na tą niezwykłą tęsknotę Boga za nami... KONIECZNIE! ks. Jarosław Międzybrodzki  - doktor teologii, wieloletni moderator Ruchu Światło-Życie, pełnił posługę egzorcysty archidiecezji katowickiej. Obecnie proboszcz parafii Ścięcia Św. Jana Chrzciciela w Rudzie Śląskiej – Goduli.

Rabat: 10 %
22,41 zł
Jak doświadczyć Bożego miłosierdzia? (CD MP3)

Jak doświadczyć Bożego miłosierdzia? (CD MP3)

Oddajemy w Twoje ręce wyjątkowe rekolekcje wielkopostne, zarejestrowane w Jubileuszowym Roku Miłosierdzia. Są one odpowiedzią na pragnienie ojca świętego Franciszka, aby każdy w tym czasie DOŚWIADCZYŁ OSOBIŚCIE Miłosierdzia Boga. Warunkiem koniecznym, powie rekolekcjonista, jest poznanie prawdy o sobie, o swojej słabości i grzechu, który rani Boga. Potrzebne są łzy, potrzebne jest przebaczenie i szczera spowiedź a także ekspiacja. To wszystko brzmi prozaicznie. Jednak odkrycie głębi tych prostych środków w trakcie słuchania niniejszych konferencji rodzi nieodparte PRAGNIENIE bliskości Ojca i gorącą potrzebę powrotu do Niego. TEGO TRZEBA POSŁUCHAĆ! ks. Jarosław Międzybrodzki, doktor teologii, wieloletni moderator Ruchu Światło-Życie, pełnił posługę egzorcysty archidiecezji katowickiej. Obecnie proboszcz parafii Ścięcia Św. Jana Chrzciciela w Rudzie Śląskiej - Goduli.

Rabat: 10 %
22,41 zł
Pokusy - ks. Jarosław Międzybrodzki (MP3)

Pokusy - ks. Jarosław Międzybrodzki (MP3)

Jesteśmy kuszeni w naszych słabościach. Stąd fundamentem walki duchowej z pokusami jest znajomość samego siebie, nazwanie swoich słabości. Pokusa to próba oddziaływania na nas, abyśmy podejmowali decyzje niezgodne z wolą Bożą, często wbrew sobie samemu. Nieopanowana – wiedzie do zmiany mentalności: nazwania zła dobrem a dobra złem.Rekolekcje te przeznaczone są dla KAŻDEGO chrześcijanina. Jest w nich zawarta analiza pokus świata MĘSKIEGO i KOBIECEGO. Punkt kulminacyjny stanowi konferencja o sposobach przeciwstawiania się pokusom w oparciu o doświadczenie Ojców pustyni oraz modlitwa o uwolnienie od pokus dręczących nas w codzienności. Zapis na żywo. ks. Jarosław Międzybrodzki, doktor teologii, wieloletni moderator Ruchu ŚwiatłoŻycie. Proboszcz parafii Ścięcia Św. Jana Chrzciciela w Rudzie Śląskiej - Goduli.

Rabat: 10 %
22,41 zł
Dla trwających w duchowych ciemnościach - płyta MP3

Dla trwających w duchowych ciemnościach - płyta MP3

Dla kogo są te rekolekcje? Dla tych, którym: „wydaje się, że są na dnie smutku, opuszczenia, na dnie swoich grzechów, z którymi nie potrafią już zerwać (...); widzą ogrom swojej nędzy, niemoc wydobycia się z niej, którzy zatrzymują się, popadają w rozpacz, zniechęcenie i nie są w stanie nic z tym zrobić"- powie rekolekcjonista. I dalej: „Św. Jan Chrzciciel nie głosi co mamy z tym zrobić, ale co Bóg chce zrobić w człowieku. Chce wydobyć go z grzechu." Do czego prowadzi ta noc oczyszczenia? „Prowadzi do wzajemnego posiadania siebie w miłości: Boga i człowieka. Gdy człowiek całkowicie oddaje się Bogu, Bóg całkowicie wypełnia Sobą. I o to Mu chodzi." Odkryj to w sobie, posłuchaj tych rekolekcji! Św. Jan Chrzciciel wyśpiewuje pieśń PIEŚŃ PRAGNIENIA, które płonie w Bogu - PRAGNIENIA DUSZ, pragnienia Ciebie. Zapis na żywo. ks. Jarosław Międzybrodzki, doktor teologii, wieloletni moderator Ruchu Światło-Życie, pełnił posługę egzorcysty archidiecezji katowickiej. Obecnie proboszcz parafii Ścięcia Św. Jana Chrzciciela w Rudzie Śląskiej - Goduli.Posłuchaj fragmentu:

Rabat: 10 %
22,41 zł
Walka duchowa w małżeństwie - płyta MP3

Walka duchowa w małżeństwie - płyta MP3

ŻYJESZ W MAŁŻEŃSTWIE? POSŁUCHAJ TYCH KONFERENCJI! Rozpoznawanie rzeczywistości duchowych dokonuje się przez wiarę. Walka duchowa jest zakryta dla oczu. Toczy się zawsze tam, gdzie jest miłość - a więc i w małżeństwie. Zrozumienie i nazwanie tej płaszczyzny umożliwia rozwój w miłości - Bożej i małżeńskiej. - REALIA POKUS- WAGA SŁÓW- PRAWDA O ZRANIENIACH Te i inne poruszane tutaj tematy zdemaskują charakterystyczne pułapki w relacji małżeńskiej. Czy jednak niemoc i słabość okażą się porażką? NIE! Słuchacz poprowadzony zostanie w dość nieoczekiwany sposób wprost do Serca Boga Ojca. Zostanie zaproszony do EKSPIACJI, do przyprowadzania tam swojego współmałżonka... Zapis na żywo. ks. Jarosław Międzybrodzki, doktor teologii, wieloletni moderator Ruchu Światło- Życie, pełnił posługę egzorcysty archidiecezji katowickiej. Obecnie proboszcz parafii Ścięcia Św. Jana Chrzciciela w Rudzie Śląskiej - Goduli.Posłuchaj fragmentu:

Rabat: 10 %
22,41 zł
FARYZEIZM największe zagrożenie pobożnych - płyta MP3

FARYZEIZM największe zagrożenie pobożnych - płyta MP3

Audiobook zapisany napłycie CD w formacie MP3 Proponujemy rekolekcje, które w zaskakujący sposób prowokują do zrewidowania swojej relacji z Bogiem. Otwierają słuchacza na drogę wyzwolenia ze spełniania obowiązków wiary, z "bycia w porządku", z zasługiwania na niebo... ze wszystkiego, co składa się na faryzeizm, tak dosadnie krytykowany przez Jezusa. Przychodzenie do Boga bez rzeczywistego pragnienia, a jedynie dla wypełnienia pobożnych praktyk jest ukazane jako realne zagrożenie dla życia duchowego.„...bo dzieci Królestwa trwają w miłości"- usłyszymy. Rekolekcje te zmierzają do jednego: do rzeczywistego spotkania z Jezusem, które płynie z pragnienia i z miłości. Zapis na żywo. ks. Jarosław Międzybrodzki, doktor teologii, wykładowca WTL UŚ, wieloletni moderator Ruchu Światło-Życie, proboszcz parafii Ścięcia Św. Jana Chrzciciela w Rudzie Śląskiej - Goduli.Posłuchaj fragmentu:

Rabat: 10 %
22,41 zł
Wierność w życiu codziennym - płyta MP3 - ks. Jarosław Międzybrodzki

Wierność w życiu codziennym - płyta MP3 - ks. Jarosław Międzybrodzki

Co to właściwie znaczy być sobą?Kiedy przestajemy być sobie wierni?Kiedy pozwalamy się okradać z własnej tożsamości i własnej wolności? Zapis na żywo konferencji rekolekcyjnych. Ks. dr Jarosław MiędzybrodzkiRedaktor naczelny Radia eM, wieloletni moderator ruchu Światło-Życie w diecezji katowickiej, pełni również funkcję egzorcysty diecezjalnego.Posłuchaj fragmentu:

Rabat: 10 %
22,41 zł
Oblicza nadziei - płyta MP3 - ks. Jarosław Międzybrodzki

Oblicza nadziei - płyta MP3 - ks. Jarosław Międzybrodzki

Płyta Oblicza nadziei jest zapisem rekolekcji dla dorosłych, wygłoszonych latem 2008 roku w Jaworzu przez ks. dr. Jarosława Międzybrodzkiego.Inspiracją rekolekcji była encyklika Benedykta XVI Spe salvi. Treści w niej zawarte trzeba przemodlić, przemedytować i zagłębić się w nie. A przede wszystkim prosić trzeba o łaskę nadziei. Bo nadzieja zawieść nie może.Ks. dr Jarosław Międzybrodzki jest egzorcystą diecezjalnym, redaktorem naczelnym Radia eM, wieloletnim  moderatorem ruchu Światło-Życie w diecezji katowickiej.Posłuchaj fragmentu:

Rabat: 10 %
22,41 zł
Duchowość kapłana w nauczaniu Jana Pawła II - ks. Jarosław Międzybrodzki

Duchowość kapłana w nauczaniu Jana Pawła II - ks. Jarosław Międzybrodzki

Z recenzji rozprawy doktorskiej: Podjęcie tematu z zakresu duchowości kapłańskiej w nauczaniu Jana Pawła II należyprzyjąć z wielkim zadowoleniem. Po pierwsze z uwagi na samą duchowość kapłańskąa podrugie z uwagi na osobę i nauczanie Jana Pawła II. Wprawdzie posiadamy kilka prób syntezy duchowości kapłańskiej, jednak albo nie uwzględniają one w pełni bogactwa najnowszej nauki Kościoła w tym względzie, albo nie stanowią zadowalającej pod względem metodologicznym syntezy. Po opublikowaniu rozprawy doktorskiej Ks. Jarosława Międzybrodzkiego, co powinno stać się jak najszybciej, ten niedosyt, odczuwany zwłaszcza przez teologów duchowości, w dużej mierze o ile nie całkowicie, zostanie zaspokojony. (...) Temat rozprawy, jakkolwiek nie jest oryginalny w swoim brzmieniu, jak dotąd nie został opracowany w oparciu o takie źródła i z takiego punktu widzenia. Autor przestudiował i wydobył z ogromnej ilości tekstów Jana Pawła II świeżą i dynamiczną koncepcję duchowości kapłańskiej. (...) Autor ofiaruje kapłanom naukowe opracowanie ich duchowości w oparciu o najnowsze nauczanie Kościoła obecne w pontyfikacie Jana Pawła II. Następnie podkreślić należy sposób, w jaki założony sobie cel osiągnął. Autor stworzył obszerną, teologicznie i językowo świeżą syntezę duchowości kapłańskiej. Wykazał się przy tym dobrym panowaniem nad niezwykle rozległym materiałem badawczym i dużą naukową dojrzałością. O. prof. dr hab. Jerzy Wiesław Gogola OCD Największą wartością tych badań jest, w moim przekonaniu, ich zakrój: pragnienie zmierzenia się z potężnym wyzwaniem - z Jana Pawła II teologią kapłaństwa. To bardzo ambitne zamierzenie. Staje bowiem wówczas przed nami - przed Autorem dysertacji szczególnie -niebywały gąszcz tekstów i potęga perspektywy. Ale też to właśnie jesteśmy winni naszej współczesności jako polscy teologowie: analizować, interpretować, intelektualnie i duchowo "ogarniać" dorobek "polskiego Papieża", wszczepiać myśl jego w myślenie naszej epoki. (...) O powodzeniu przedsięwzięcia decyduje przede wszystkim gruntowne "oczytanie" Autora. Wielka bibliografia, która zamyka wydruk dysertacji znajduje swoje odzwierciedlenie w tekście rozprawy: Międzybrodzki przeczytał wszystko co napisał Jan Paweł II na temat kapłaństwa i prawdopodobnie większość z tego co o tym napisali inni... l to owocuje erupcją refleksji, skojarzeń, cytacji, interpretacji. (...) Oczywiście, tu -jak w wielu innych dziedzinach współczesnej dogmatyki, zaciera się ostrość granicy miedzy tym co "doktrynalne" a tym co "duchowościowe". Ks. Międzybrodzki podkreśla to kilka razy, prawie zawsze z lekka się usprawiedliwiając. Niepotrzebnie, bo ma rację w ten sposób konstruując swój wywód. Trwające kilka wieków rozejście się dróg dogmatyki i teologii duchowości było szkodliwe dla obu tych subdyscyplin teologicznych. Najciekawsze efekty "zatarcia granicy" dog maty czno-duchowościowej dokonują się - na kartach dysertacji - w chrystologii i mariologii. To one łącznie - idąc wiernie tropem myśli Jana Pawła II - nadają rozumieniu kapłaństwa rys głęboki i "bezpieczny", tradycyjny i nowoczesny zarazem. ks. prof. dr hab. Jerzy Szymik

Demoniczne zniewolenie (2 x CD)

Demoniczne zniewolenie (2 x CD)

AudiobookJEŚLI miałeś kontakt z magią, okultyzmem, satanizmem, medycyną naturalną, itp. - musisz POSŁUCHAĆ Płyty są zapisem fragmentów audycji księdza doktora Jarosława Międzybrodzkiego, nagranych w katowickim archidiecezjalnym Radiu eM. Poruszają one współczesne zagrożenia życia duchowego. Zawierają nauczanie Kościoła Katolickiego i świadectwa osób uwolnionych spod wpływu demonów oraz wywiad z diecezjalnym egzorcystą ks. Michałem Wolińskim. Treści zawarte na płytach są próbą realizowania wezwania św. Piotra: „Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć. Mocni w wierze przeciwstawcie się jemu!” (1P 5,8-9)   Wywiady z egzorcystą archidiecezji katowickiej ks. Michałem Wolińskim oraz świadectwa osób, które cierpiały z powodu zniewolenia demonicznego zawiera dwupłytowe wydawnictwo, nagrane w katowickim diecezjalnym Radiu eM. Zdaniem ks. Michała Wolińskiego, wielu ludzi wchodzi w kontakt z demonem nie całkiem świadomie, m.in. idąc do wróżki, radiestety, bioenergoterapeuty czy poprzez wróżenie z kart tarota. Pierwsze doświadczenia osób nawiązujących kontakt z demonami bywają zachęcające. Mogą to być różne przejawy życiowego powodzenia. Po pewnym czasie jednak sukcesy opłacane są straszliwym cierpieniem. Egzorcysta uważa, że często nawiązanie kontaktu ze światem demonów z początku zdaje się w ogóle nie mieć żadnych skutków. W jednym z zamieszczonych na płycie CD wywiadów przedstawiona została historia Michała, który szukał w modlitwie do szatana pomocy w problemach rodzinnych i szkolnych. W problemach młodego człowieka miały źródło m.in. jego trudności w odmawianiu modlitwy czy agresja. Dopiero przy próbie częstszych modlitw na rekolekcjach pojawiły się spektakularne manifestacje działania złego ducha. Powtórzyły się one także podczas modlitwy w gronie rodzinnym Michała. W pewnym momencie konieczna okazała się pomoc egzorcysty. Inna z bohaterek wywiadów, Mariola, potrzebowała pomocy egzorcysty przez ponad rok. Niepokoiło ją m.in. to, że cieszył ją płacz jej własnego dziecka. Patrzyła na to samo co jej mąż, jednak widziała co innego niż on. Działanie złego ducha było widoczne m.in. wtedy, gdy kobieta chciała iść do kościoła. Będąc w świątyni, chciała iść do spowiedzi, nie mogła się jednak ruszyć z kościelnej ławki. Stan psychiczny kobiety diagnozowany był w 27 szpitalach. Lekarze cofnęli m.in. diagnozę, według której przyczyna problemów kobiety miała być padaczka. Pomoc przyszła ze strony egzorcysty. Dobroczynne znaczenie miała także miłość męża Marioli, choć zdarzało się, że kobieta próbowała go atakować w nocy nożem. Zdaniem ks. Wolińskiego, główną przyczyną jej opętania okazało się zawarcie paktu z diabłem przez przodka Marioli, który oddał duszę demonowi w zamian za uratowanie w czasie wojny. Przyczyną dodatkowych problemów były kontakty z bioenergoterapeutą i zielarzem. – Najstraszniejsze było to, że bioenergoterapeuta przyjmował w kaplicy – ubolewa Mariola. Jej zdaniem, to nie zioła jej zaszkodziły, ale sam kontakt z zielarzem - wulgarnym i znającym z jakiegoś powodu fakty z jej życia. Według egzorcysty, obydwa świadectwa potwierdzają, że przejście przez te trudne doświadczenia zbliża do Boga, przekonuje, że to on jest wszechmocnym, ostatecznym Zwycięzcą. – Teraz wiem, że to Pan Bóg jest najważniejszy i to On decyduje o wszystkim – dodaje Rafał, mąż Marioli. Na płytach CD zamieszczono także dokumenty zawierające nauczanie Kościoła dotyczące demonologii, w tym konferencje poświęcone zagrożeniom stosowania medycyny alternatywnej. Jeden z ekspertów ks. dr Jarosław Międzybrodzki tłumaczy m.in., jak odróżnić działania autentycznie lecznicze od czynności magicznych. Autorzy płyt deklarują, że ich celem jest profilaktyka, ustrzeżenie przed skutkami działań demonicznych. jd, lk / Katowice Katolicka Agencja Informacyjna ISSN 1426-1413; Data wydania: 18 marca 2008 Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski